دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
رسيدگي به شكايات

نام و نام خانوادگي : صديقه سرافراز

سمت : مسئول رسيدگي به شكايت

تحصيلات: كارشناسي پرستاري

تلفن :03531522363

بيمارستان ضيايي اردكان  در راستاي رسيدگي به شكايات  بيماران با تكيه براصل مشتري مداري و بهره گيري از شايستگي هاي كاركنان، به منظور طراحي و بكارگيري فرآيندي كارا و اثربخش و تلاش در جهت رفتار مسئولانه و بهبود مستمر ارائه خدمات و فرآيندهاي كاري، اهداف زير را سر لوحه فعاليت هاي خويش قرار داده است:

·  شناسايي نيازها ، انتظارات شاكيان و ارائه اطلاعات لازم و شفاف به آنان در خصوص چگونگي مراحل ثبت، بررسي و اعلام نتيجه شكايات.

·  تلاش در جهت فراهم نمودن شرايط لازم به منظور دسترسي ساده ، آسان و بدون هزينه براي شاكيان در كليه مراحل ثبت ، بررسي و اعلام نتيجه شكايات.

·  رسيدگي موثربه شكايات دركوتاه ترين زمان ممكن.

·  تعهد به ارائه پاسخ منطقي و مناسب به شكايات از طريق بررسي همه جانبه شكايات دريافتي و رعايت حفظ بي طرفي.

·  دوري جستن از هرگونه برخورد متعصبانه با شاكيان، با هدف حل مشكل واصلاح فرايند ارائه خدمات

·  تلاش در جهت محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مربوط به فرد شاكي و موضوع شكايت در تمامي مراحل رسيدگي به شكايت.

·  تلاش در جهت بهبود مستمر در ارائه خدمات و جلب رضايت شاكيان از طريق ارزيابي وتحليل مداوم شاخص هاي مرتبط با فرآيند.

 اهداف:  

1.       توسعه اجراي استانداردها در نحوه ارائه خدمت به ارباب رجوع و بيماران
2.       ارتقاء سطح مشتري مداري در بيمارستان
3.       افزايش ميزان رضايت مندي بيماران و كاركنان از بيمارستان
4.      ايجاد تعهد در پاسخگويي واحدها به شكايات ارباب رجوع.
5.      شناسايي نقاط ضعف و نواقص واحدها از طريق بررسي و ارزيابي شكايات واصله
6.       بازنگري مقررات و ضوابط اجرايي واحدها با مطالعه و تحقيق در خصوص شكايات واصله
7.      كاهش ميزان شكايات ارباب رجوع از واحدها ي مختلف مركز.
8.      فعاليت در راستاي اهداف استراتژيك بيمارستان

 شرح وظايف كارشناس رسيدگي به شكايات:

- دريافت شكايات كتبي و شفاهي مراجعين از واحدها و كاركنان بيمارستان     

-  جمع آوري  شكايات از صندوق   رسيدگي به شكايات بيمارستان
-  بررسي شكايات واصله، تحقيق پيرامون صحت و سقم موضوع شكايات و ارائه راه حلهاي قانوني موجود به ارباب رجوع و بيماران
- تحقيق، بررسي و تكميل اطلاعات مورد نياز در اولين فرصت با حضور شاكي و متشاكي
- شركت در كميته هاي مرتبط در رابطه با شكايات ارباب رجوع  و بيماران
- پيگيري و اخذ نظريات و پيشنهادهاي واحدهاي تخصصي در ارتباط با شكايات مطرح شده
- ارائه گزارش پيرامون موضوع شكوائيه به افراد ذيربط
- ارجاع شكاياتي كه مربوط به مراجع ذيصلاح ديگر مي باشد و دريافت نتايج انجام شده
- ارائه راهكار و نقطه نظرات مشورتي به واحدهاي ذيربط 
- جمع بندي شكايات در مقاطع سه ماهه و ارايه ي گزارش به رئيس بيمارستان
- شركت در جلسات مربوط به واحد رسيدگي به شكايات

نحوه ي دريافت شكايات:  

 جهت رسيدگي به شكايت به يكي از روشهاي ذيل اقدام نماييد:

1-      از طريق مراجعه حضوري به دفتر رسيدگي به شكايات واقع در قسمت اداري بيمارستان اتاق شماره 7 ( روبروي دفتر پرستاري)

2-       از طريق تماس تلفني با شماره هاي0353152222 در شيفت عصر و شب و روزهاي تعطيل و 03531522363 در شيفت صبح ساعات اداري

3-      از طريق صندوق رسيدگي به شكايات واقع در سالن ورودي بيمارستان

4-       ثبت در سامانه الكترونيكي سايت بيمارستان

تاریخ به روز رسانی:
1397/05/09
تعداد بازدید:
1052
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal