دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آمار کرونا
 آمار کرونا در بیمارستان ضیایی اردکان
 14 تیر 1400                  15 تیر 1400                16 تیر 1400                17 تیر 1400               18 تیر 1400                19 تیر 1400                20 تیر 1400                21 تیر 1400             
 22 تیر 1400                  23 تیر 1400                24 تیر 1400                25 تیر 1400               26 تیر 1400                27 تیر 1400                28 تیر 1400                29 تیر 1400   
 30 تیر 1400                  31 تیر 1400

 1مرداد 1400                 2 مرداد 1400              3 مرداد 1400                4 مرداد 1400              5 مرداد 1400               6 مرداد 1400                7 مرداد 1400              8 مرداد1400   
 9 مرداد 1400               10 مرداد 1400            11مرداد1400                12مرداد1400              13مرداد1400                14مرداد1400                15 مرداد1400             16مرداد1400 
17مرداد1400                18مرداد1400              19مرداد1400                20 مرداد1400             21مرداد1400                22 مرداد1400               23مرداد1400              24 مرداد1400 
25 مرداد1400               26 مرداد1400             27 مرداد1400               28مرداد1400              29مرداد1400                30 مرداد1400               31مرداد1400                
تاریخ به روز رسانی:
1400/05/07
تعداد بازدید:
315
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal