دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
برنامه حضور پزشکان در پلی کلینیک


 1مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
2 مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
3 مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
4 مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
5 مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
6 مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
7 مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
8 مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
9 مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
10مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
11مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
12مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
13مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
14مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
15مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
16مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
17مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
18مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
19مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
20مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
21مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
22مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
23مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
24مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
25مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر 
26مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
27مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
28مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
29مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
30مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
31مرداد 1400                                        شیفت صبح                             شیف عصر
تاریخ به روز رسانی:
1400/05/12
تعداد بازدید:
600
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal