دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
ليست پايان نامه هاي ياس

رديف

ناو و نام خانوادگي

رشته

عناوين طرح  هاي تحقيقاتي و پايان نامه ها 

1

گلناز شريف نيا

اپيدميولوژي

بررسي نقاط برش نهايي فاكتورهاي انترپومتريك براي هايپرگلاسمي در جامعه ايراني (پايان نامه )

2

سهيلا نوري

اپيدميو لوژي

بررسي ارتباط دور گردن و شاخص هاي انتروپومتريك با سندرم كاتامتابوليك و ديابت

3

سهيلا نوري

اپيدميولوژي

بررسي اپيدميولوژيك سندرم متابوليك و سطح اسيداوريك و بيماري هاي قلبي عروقي در مردم يزد (پايان نامه)

4

سهيلا نوري

اپيدميولوژي

تعيين نقاط برش شاخص هاي انتروپومتريك براي پيش بيني ابتلا به هايپرتنشن( فشار خون) در مردم شهر يزد(پايان نامه)

5

صديقه فروهري

مذهب وسلامت

بررسي ارتباط باور هاي مذهبي با وضعيت روحي زنان نابارور(طرح)

6

صديقه فروهري

مذهب وسلامت

بررسي ارتباط باور هاي مذهبي با وضعيت اجتماعي وفرهنگي (طرح)

7

صديقه فروهري

مذهب وسلامت

مقايسه وضعيت روحي ،اجتماعي و فرهنگي بين زوجين بارور ونابارور بر اساس باور هاي مذهبي(استفاده از داده هاي ياس )

8

فاطمه زينب كياني

اپيدميولوژي

مقايسه ي شاخص هاي انتروپومتريك مؤثر در ابتلا به بيماري هاي قلبي عروقي

9

فاطمه زينب كياني

اپيدميولوژي

پيش بيني ديابت نوع 2 و تعيين ميزان تاثير عوامل خطر با استفاده از مدل رگرسيون لوجستيك(طرح)

10

فاطمه زينب كياني

اپيدميولوژي

بررسي عوامل خطر ساز بيماري هاي غير واگير در مرحله پيش ديابت(طرح)

11

مينا واهبي

اپيدميولوژي

تعيين شاخص هاي پيشگو كننده بيماري فشار خون با استفاده از رگرسيون لوجستيك(پايان نامه)

12

ابوذر حيدري

اپيدميولوژي

بررسي ارتباط بين برخي عادات غذايي ومتغير لپيد پروفايل خون مردم شهرستان يزد

13

شفيعي

اپيدميولوژي

بررسي ارتباط بين كيفيت خواب وفشار خون در مردم شهرستان يزد

14

علي محمودي

اپيدميولوژي

بررسي ارتباط پيش بيني كننده هاي تغذيه اي با ديابت در مردم شهرستان يزد

15

سميه غلامي

اپيدميولوژي

بررسي عوامل پيش گويي كننده ناباروري

16

مريم سعيدا اردكاني

تغذيه

بررسي ارتباط بين عادات غذايي با شاخص هاي انتروپومتريك ديابت در بزرگسالان شهر يزد

17

صديقه فروهري

مذهب وسلامت

برسي ارتباط انواع سرطان ها با باور هاي مذهبي ومعنويت

18

صديقه فروهري

مذهب وسلامت

بررسي ارتباط بين بيماري هاي مزمن وباور هاي مذهبي ومعنويت

19

بهنام باقري

اپيدميولوژي

بررسي عوامل مرتبط با اعتياد در يزد

20

انديشه حامدي

اپيدميولوژي

بررسي عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي مردم يزد

21

فاطمه زينب كياني

اپيدميولوژي

تعيين شاخص هاي پيشگو كننده بيماري قلبي عروقي با استفاده از رگرسيون لوجستيك(پايان نامه)

22

زهرا اكبري

اپيدميولوژي

بررسي وضعيت خواب و رابطه آن با بيماري ديابت، چاقي، و سندرم متابوليك در شهرستان يزد در سال 1393(پايان نامه)

23

مريم عسكري

اپيدميولوژي

بررسي رابطه مصرف نوشابه هاي گازدار و تعداد دندانهاي كشيده شده و پر شده در ساكنان 20-69 سال يزد(پايان نامه)

24

عزت نكاحي

اپيدميولوژي

تعيين نقاط برش شاخص هاي انتروپومتريك براي پيش بيني ابتلا به هايپرليپيدميا در مردم شهر يزد(پايان نامه )

25

جوان

آمار

بررسي مقادير استاندار براي BMI با استفاده از دو روش آماري

26

زهره سنگ سفيدي

تغذيه

ارتباط بين عادات تغذيه اي و سلامت روان در بزرگشالان :يك مطالعه مبتني بر جمعيت

27

سميه غلامي

ايپدميو لوژي

بررسي شيوع نازايي در زنان 20-49 ساله شهرستان يزد

28

سميه غلامي

ايپدميو لوژي

بررسي ارتباط فعاليت فيزيكي و نازايي در زنان 20-49 ساله شهرستان يزد

29

سميه غلامي

ايپدميو لوژي

بررسي نازايي و شاخص هاي تن سنجي در زنان 20-49 ساله شهرستان يزد

30

محمد خواجه

اپيدميولوژي

بررسي پيش كننده هاي رفتاري و سابقه فاميلي ديابت نوع دو در شهرستان يزد

31

محمد خواجه

اپيدميولوژي

بررسي ارتباط بين مصرف دخانيات و كيفيت زندگي در شهرستان يزد

32

بهنام باقري

اپيدميو لوژي

بررسي شيوع اعتياد به مواد مخدر در افراد 20-69 سال ساكنان شهرستان يزد در سال 93-94

33

بهنام باقري

اپيدميولوژي

بررسي شيوع اعتياد با مواد مخدر و ارتباط آن با اضطراب و استرس و افسردگي در افراد 20-69 سال شهرستان يزد در سال 93

34

زهره خردپيشه

بهداشت محيط

مطالعه بررسي ارتباط بين بيماري هاي تيروييد و غلظت تصويه آب آشاميدني: مطالعه اكولوژيك

35

زهره بيد مشكي

پزشكي

بررسي ارتباط بين شاخص هاي آنترومتريك و سندرم متابوليك مردم يزد


تاریخ به روز رسانی:
1397/05/08
تعداد بازدید:
478
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/02/14
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal