دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
كارگاه هاي برگزار شده

كارگاههاي آموزشي سال 1397

كميته تحقيقات واحد مركزي

تاريخ برگزاري

عنوان كارگاه

5 آذر 97

پزشكي شخصي

14 تا 16 آذر 97

مقاله‌نويسي فارسي

27 بهمن 97

تاليف، ترجمه و گردآوري كتاب

1-8-15-22 اسفند 97

فتوشاپ

معاون آموزشي كل: مهديه خباززاده يزديMkhabazadehyazdi@yahoo.com))

كميته‌ي تحقيقات واحد پيراپزشكي ابركوه

20 آبان 97

پاورپوينت، پرزي، وورد

25 آبان و 28 آذر 97

تزريقات

26 آبان و 10 آذر 97

سرچ

15 آبان و 2 آذر 97

office

معاون آموزشي واحد پيراپزشكي ابركوه: زهرا ياور(yavarzahra@yahoo.com)

كميته‌ي تحقيقات واحد قلب افشار

4 آبان 97

سلولهاي بنيادي و پزشكي ترميمي

18 و 24 آبان 97

كار با حيوانات آزمايشگاهي

25 آبان و 2 و 9 آذر 97

انواع مطالعات، سرچ و پروپوزال‌نويسي

7 دي 97

داوري مقالات

معاون آموزشي واحد قلب افشار: حميدرضا محمدي (Moeind74@yahoo.com)

كميته‌ي تحقيقات واحد بهداشت

23 مهر 97

سرچ پيشرفته

29 آبان و 6 آذر 97

مقاله‌نويسي

27 آبان 97

پروپوزال‌نويسي

24 آذر و 1 دي 97

آشنايي با نرم‌افزار تحليل داده‌هاي كيفي

27 آذر 97

SPSS مقدماتي

30 بهمن 97

سابميت مقالات

معاون آموزشي واحد بهداشت: مريم غلامي (gholami313114@gmail.com)

كميته‌ي تحقيقات واحد بين‌الملل

19 مهر 97

آشنايي با پژوهش، سرچ و انواع مطالعات

معاون آموزشي واحد بين الملل: مريم قربانپور (Dr.mghorbanpoorfoomani@gmail.com)

كميته‌ي تحقيقات واحد پرستاري مامايي يزد

2 و 3 و 4 آبان 97

وورد، پاورپوينت، پرزي

26 و 29 و 30 آبان و 1 و 2 آذر 97

روش تحقيق

معاون آموزشي واحد پرستاري مامايي: رويا تجمليان (1998roya.t@gmail.com)

كميته‌ي تحقيقات واحد پرستاري ميبد

24 مهر 97

آشنايي با پژوهش، سرچ در منابع

22 و 23 24 آبان 97

انواع مطالعات و پروپوزال‌نويسي

6 و 13 آذر و 2 دي 97

SPSS

معاون آموزشي واحد پرستاري ميبد: محمد كمري (Mohammadkamarinu@gmail.com)

كميته‌ي تحقيقات واحد تحصيلات تكميلي دانشكده‌ي پزشكي

11 مهر 97

طراحي پرايمر

12 مهر 97

الكتروفورز

28 مهر 97

طراحي پوستر

5 آبان 97

جستجوي مقدماتي و پيشرفته

7 آذر 97

نحوه‌ي ايجاد انسداد موقت شريان مغزي مياني

20 و 27 آذر 97

پروپوزال‌نويسي

معاون آموزشي واحد تحصيلات تكميلي دانشكده‌ي پزشكي: آزاده شاهرخي (azadehshah@yahoo.com)

كميته‌ي تحقيقات واحد پيراپزشكي

20 و 23 27 آبان 97

روش تحقيق و پروپوزال‌نويسي

11 آذر 97

Endnote

28 و 29 آذر 97

وورد و پاورپوينت

معاون آموزشي واحد پيراپزشكي: طاها خاني (Tahakhani471376@gmail.com)

كميته‌ي تحقيقات واحد داروسازي

21 آذر 97

بررسي چشم انداز آينده شغلي و بازار كار داروسازان

25 آذر 97

فارماتايم

29 آذر 97

كشت سلولي

27 بهمن 97

آشنايي با پژوهش، انواع مطالعات و روش تحقيق

معاون آموزشي واحد داروسازي: مصطفي زارع بيدكي (mzb23477@gmail.com)

كميته‌ي تحقيقات واحد دندانپزشكي

12 اسفند 97

دندانپزشكي مبتني بر شواهد

معاون آموزشي واحد دندانپزشكي: امين انصاري‌نيا(Amin.rums@gmail.com)

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/02
تعداد بازدید:
436
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/13
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal