دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
معرفي

بسمه تعالي

كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد به عنوان تنها ارگان رسمي دانشجويي در زمينه تحقيق و پژوهش شناخته مي شود. اين كميته از 12 دانشكده و 1 واحد كل تشكيل شده است كه دانشكده ها شامل دانشكده دندانپزشكي، دانشكده پزشكي(علوم پايه)، دانشكده پزشكي (باليني)، دانشكده پرستاري مامايي، دانشگاه بين الملل، دانشكده داروسازي، دانشكده بهداشت، دانشكده پيراپزشكي، دانشكده پيراپزشكي ابركوه، دانشكده پرستاري ميبد، بيمارستان افشار و تحصيلات تكميلي دانشكده پزشكي هستند. هر دانشكده از يك دبير و 5 معاون شامل معاون آموزشي، معاون پژوهشي، معاون روابط عمومي، معاون پشتيباني مالي و معاون فناوري تشكيل شده است كه زير نظر واحد كل فعاليت مي كنند. تعداد اعضاي شوراي مركزي كميته تحقيقات دانشجويي 72 نفر و تعداد كل اعضا اعم از فعال و غير فعال بالغ بر 1700 نفر مي باشد.

وابستگي سازماني كميته تحقيقات دانشجويي:
 
كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي،يزد،ايران
 
student Research Committee, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran


تاریخ به روز رسانی:
1399/04/22
تعداد بازدید:
452
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/13
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal