دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
دانشكده بهداشت

سمت

                  نام و نام‌خانوادگی

ایمیل

رشته

سرپرست

دکتر آرش دالوند

Arash.dalvand@yahoo.com

بهداشت محیط

دبیر

معصومه خط بصره

Khatebasreh_4@yahoo.com

بهداشت محیط

معاون آموزشی

آرزو رضایی

Arezorezaie373@gmail.com

بهداشت محیط

معاون پژوهشی

الهام خالدی

Elhamkhaledi76@gmail.com

آمار زیستی

معاون روابط عمومی

شادی محمودی

Shadie.m1377@gmail.com

بهداشت محیط

معاون مالی و پشتیبانی

فاطمه مهرابی

Mehrabiii78@gmail.com

بهداشت محیط

معاون فناوری

نگار قناعتیان

Negarah9@gmail.com

تغذیه

تاریخ به روز رسانی:
1401/04/06
تعداد بازدید:
7
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/13
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal