چشم انداز
چشم انداز بيمارستان (VISION)
مطرح شدن به عنوان يكي از مراكز نمونه درماني در كشور كه همسو با چشم اندازهاي وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي گام بر مي دارد از آرمانهاي ماست .

ما برآنيم تا با نيروي انساني توانمند ، متعهد وانعطاف پذيردر راستاي رضايتمندي مشتريان وافزايش كيفيت ارائه خدمات ، وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي را حمايت كنيم .

ما برآنيم تا با در نظر گرفتن مديريت فضا در راستاي ارتقاء كمي وكيفي فضاها در بيمارستان وتجهيز بيمارستان مطابق با استانداردها وبه عنوان حوزه اي سياستگزار - ناظر وپاسخگو وتامين كننده خدمات در جهت جلب رضايت كامل مشتريان وذينفعان در راستاي حمايت از مديريت امور عمومي كشور گام برداريم .

ما برآنيم تا نگرش جامعه به بيمارستان را سوي يك سازمان پيشرفته ومتعالي سوق داده ومشاركت جامعه وبيماران را در دستيابي به اهداف سازماني در بالاترين سطح مهيا سازيم تا به عنوان واحدي پيشرو و اثر بخش در راستاي ارتقاء سطح سلامت در ميان بيمارستان هاي كشور نمونه باشيم به گونه اي كه ساير بيمارستانها عملكرد خود را با ما بسنجند
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/25
تعداد بازدید:
569
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal