۱۴۰۰ يکشنبه ۱۹ ارديبهشت
بهداشت حرفه اي
نام و نام خانوادگی: محمدعلی برزگری
سمت: کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای
 
 
شماره تماس: 32525901
 
 
نام و نام خانوادگی: سمیه لجه
سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای
 
 شرح فعالیت کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای ستاد مرکز بهداشت

الف) برنامه ریزی :
1- برنامه ریزی جهت انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی از وضعیت بهداشت محیط کار و شناخت مسائل بهداشت حرفه ای در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات
2- تدوین برنامه استراتژیک واحد
3- تدوین برنامه های دوره های آموزشی برای گروههای هدف
4- برآورد و تامین منابع و امکانات و الزامات مورد نیاز جهت اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای
ب) سازماندهی :
5- هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای مرکز بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی تابعه
6- هماهنگی بین بخشی و برون بخشی با سازمانهای مرتبط ( معاونت، اداره کل کار و امور اجتماعی، سازمان محیط زیست، شهرداری ، اتحادیه‌های صنفی و...)
ج) نظارت و پایش :
7- نظارت و پایش فعالیتهای بهداشت حرفه‌ای ستاد و مراکز تابعه و ارائه نظریات کارشناسی جهت رفع مشکلات موجود .
8- نظارت بر تجزیه و تحلیل عملکرد بهداشت حرفه ای مراکز و تهیه و ارسال فیدبک به مراکز مربوطه .
9- نظارت بر اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای ( طرح خانه های بهداشت کارگری، بهگر و ...)
10- نظارت و پیگیری تشکیل کمیته فنی حفاظت و بهداشت کار
د) هدایت و رهبری
11- هدایت برنامه استراتژیک واحد
12- تلاش در جهت حفظ و تقویت روحیه مشارکتی و انگیزش کارکنان بمنظور ارتقاء فرآیندهای واحد.
13- تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرائی فرآیندهای واحد بهداشت حرفه ای و بازنگری این دستورالعملها در صورت نیاز.
14- همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی استانی ، ملی و مقطعی.
15- بررسی پیشنهادات و پیگیری حل مشکلات واحدهای تحت نظارت.
16- تهیه و تنظیم بخشنامه‌ها و دستورالعملهای کاری مورد نیاز و ابلاغ به مراکز تابعه.

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای ستاد مرکز بهداشت
1- شناسائی و جمع آوری اطلاعات و آمار مشاغل بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات تحت پوشش مرکز بهداشت‌
2- همکاری در انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی از وضعیت بهداشت محیط کار و شناخت مسائل بهداشت حرفه‌ای صنایع تحت پوشش
3- بازدید از کارگاههای تازه تاسیس جهت صدور صلاحیت بهداشتی.
4- ثبت و پیگیری شکوائیه های بهداشتی دریافت شده تا حصول نتیجه.
5- بازدید مشترک از کارخانه‌های بهداشت کارگری و نظارت بر انجام فعالیتهای بهداشتیاران کار.
6- همکاری در برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی برای گروههای هدف ( کارشناس واحد، کارشناس صنایع، بهداشتیاران کار، بهگران و کارآموزان).
7- همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی، ملی و مقطعی.
8- جمع آوری و جمع‌بندی آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای بصورت سه ماهه، شش ماهه و سالیانه.
9- تجزیه و تحلیل داده‌های آماری و گزارش فعالیتهای واحد.
10- معرفی کارگاههای متخلف از موازین بهداشت حرفه‌ای به مراجع قضائی.
11- همکاری در برنامه‌ریزی فعالیتها جهت پیشبرد اهداف بهداشت حرفه ای.
12- نظارت و پایش فعالیتهای واحدهای بهداشت حرفه ای مراکزتابعه.
13- هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای مرکز بهداشت و مراکز تابعه.
14- همکاری در تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرائی فرآیندهای واحد بهداشت حرفه ای و بازنگری آنها.
15- پایش کارگاه‌های با بعد کارگری بالای 50 نفر.
تاریخ به روز رسانی:
1399/08/17
تعداد بازدید:
161
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه