۱۴۰۰ يکشنبه ۱۹ ارديبهشت
آمار
نام و نام خانوادگی:رضا عارف
سمت: مسئول آمار
شماره تماس:32523155
 
 
شرح وظایف واحد :
1-بررسی نحوه جمع آوری اطلاعات به منظورگج دستیابی به بهترین شیوه جمع آوری اطلاعات
2-بکارگیری روش شناسی تعیین شده در کلیه مراحل کار
3-سرپرستی و نظارت بر کارگروههای مختلف جمع آوری اطلاعات
4-تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از سیستم های موجود و مشخص نمودن اهداف سیستم ها
5-جمع آوری اطلاعات درزمینه مطالعات قبلی سیستم ، فرم های ورودی ، خروجی ، گردش عملیات رایانه ای فایل ها ، پایگاه داده ها و بررسی گردش عملیات دستی
6-تعیین اهداف سیستم پیشنهادی جدید در جهت ارتقاکارایی سیستم موجود با توجه بهارائه مشخصات کامل ورودی ها ، خروجی ها ، فایل ها و هزینه های لازم جهت پیاده سازی و عملیاتی کردن سیستم در برنامه زمانی مشخص
7-مطالعه و تحقیق و تهیه طرح ها درزمینه بکارگیری فناوری اطلاعات دردستگاههای دولتی
8-طراحی و تحلیل سیستم و تهیه گردش عملیاتی سیستم
9-طراحی ورودیها ، خروجی ها و استاندارد مناسب در کلیه مراحل کار
10-تهیه و تدوین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری ، پشتیبانی و حفاظت سیستم ایانه ای
11-جمع آوری اطلاعات به منظور دستیابی به بهترین به بهترین شیوه جمع آوری اطلاعات و همکاری در تهیه فرم های اطلاعاتی
12-تهیه و تدوین و ارایه به موقع مستندات کلیه مراحل سیستم تا عملیاتی شدن آن
13-تعیین محدودیت سیستم و پیش بینی توسعه آن در آینده
14-مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت های علمی و فنی فن آوری اطلاعات و ارائه نظرات مشورتی به مقامات مافوق
15-مطالعه و ارزیابی فعالیت ها ، سیستمها و روش های موجود و ارائه پیشنهادات طرح های اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی
16-همکاری با قسمت داده آمایی و ارزیابی جهت رفع اشکالات احتمالی و بهبود کیفیت کار و جمع آوری اطلاعات
17-مشارکت در سیمینارهای تخصصی و ارائهنتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفتهای علمی و فنی مربوط به فناوری اطلاعات
18-انجام بررسی های راهبردی در زمینه طرح های جامع انفورماتیک و ارائه نتایجبه مقامهای مافوق
19-بررسی برنامه های مقدماتی و تدوین برنامه های آموزشی و کار آموزیواحد کامپیوتر
تاریخ به روز رسانی:
1399/08/26
تعداد بازدید:
169
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه