شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
واحد بهداشت حرفه اي

نام ونام خانوادگي:  سيد مجتبي سعيدي تفتي

سمت: كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي

سابقه خدمتي:21 سال

پست الكترونيك: saeedyt@iran.ir
داخلي:228-229

 

شرح وظايف:
1-احترام و پاسخگويي شايسته به ارباب رجوع

2-نظارت و برنامه ريزي فني و اداري كادر تحت سرپرستي در زمينه بهداشت حرفه اي و آگاهي لازم از وضعيت مربوط به آنها.

3-انجام مطالعات لازم به منظور آگاهي از وضعيت بهداشت حرفه اي كارگاهها و كارخانجات، معادن ، مشاغل كشاورزي و خدمات در منطقه

4-تشكيل جلسات با سازمانها و ارگانهاي ذيربط در زمينه جلب هماهنگيهاي بين بخشي به منظورارائه خدمات بهداشت حرفه اي

5-تنظيم برنامه هاي اجرايي و پيگيري عمليات اجرايي در زمينه مبارزه با بيماريهاي ناشي از كار و تامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار با همكاري پزشك طب كار.

6-آگاهي از حدود مجاز تماس شغلي عوامل بيماري زا به منظور ارزيابي و برنامه ريزي در زمينه پيشگير ي و كنترل عوامل زيان آور محيط كار با توجه به استانداردهاي موجود

7-برنامه ريزي در زمينه بهبود شرايط كار و انجام معاينات دوره اي در مشاغل سخت و زيان آور

8-آشنايي كامل با اصول مراقبتهاي اوليه بهداشت(P.H.C)ونظارت در زمينه ادغام فعاليتهاي بهداشت حرفه اي در سيستم شبكه هاي بهداشتي ودرماني كشور.

9-برنامه ريزي در زمينه توسعه ،تاسيس، تجهيز و راه اندازي خانه هاي بهداشت كارگري و مراكز بهداشت كار .

10-نظارت در اجراي طرحهاي بهداشت حرفه¬اي (ادغام، بقا، بهگر، غربالگري سيليكوزيس، بهداشت كشاورزي، پسماندها، پرتوكاران و...)

11-برنامه ريزي،هماهنگي و پيگيري در زمينه تشكيل كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كاردر كارخانجات بالاي 25نفر(اجراي ماده93قانون كار)

12-برنامه ريزي در زمينه تشكيل دوره¬هاي آموزشي و باز آموزي بهداشتياران كار ،بهورزان، كاردانهاي بهداشتي،مسئولين بهداشت حرفه اي كارخانجات عضو كميته¬هاي حفاظت فني و بهداشت كار و بازآموزي طب كار.

13-آشنايي كامل با سيستم شبكه و مراكز بهداشتي ودر ماني شهري و روستايي و خانه هاي بهداشت به منظور برنامه ريزي در زمينه استفاده از توان پرسنل شاغل در سيستم شبكه در جهت ارائه خدمات ادغام يافته.

14-هماهنگي و همكاري با ساير كارشناسان مسئول بهداشتي مراكزبهداشت در زمينه اجرا و ارائه طرحهاي بهداشتي .

15-برنامه ريزي در ارائه برنامه هاي آموزشي بهداشت عمومي و حرفه اي با هماهنگي و همكاري كارشناس مسئول آموزش سلامت.

16-اجراي طرحهاي تحقيقاتي و همكاري با مؤسسات و مجريان طرحهاي تحقيقاتي در زمينه مسائل زيان آور محيط كار.

17-نظارت بر صدور اخطاريه ها و رسيدگي به شكايات واصله از واحدهاي توليدي (صنعت،معدن،كشاورزي،خدمات)كه توسط كارشناس يا كاردان بهداشت حرفه اي مورد بررسي قرار مي گيرد.

18-آشنايي كامل با مجموعه قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي،تشكيلات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در زمينه هاي مرتبط با فعاليتهاي بهداشت حرفه اي.

19-نظارت بر جمع آوري وارسال به موقع آمار فعاليتهاي بهداشت حرفه اي به مراجع بالاتر مطابق با فرمهاي مصوب وارسال پس خوراند به واحدهاي تابعه

20-مطالعه و بررسي آخرين دستاوردهاي علمي در زمينه هاي مختلف بهداشت حرفه اي (عوامل زيان آور و روشهاي اندازه گيري ،ارزشيابي و كنترل و...)

21-ارائه روشهاي فني و اجرايي در جهت پايش و كنترل فعاليتها و عوامل زيان آور موجود در محيطهاي كاري منطقه.

تلفن:  18-32633012
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/16
تعداد بازدید:
751
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal