شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
واحد آموزش سلامت
نام ونام خانوادگي: وجيهه السادات قائم محمدي
سمت: كارشناس مسئول آموزش سلامت
سابقه خدمتي:10  سال
پست الكترونيكي:taft-amozesh@ssu.ac.ir
داخلي: 245 
 
شرح وظايف:

1-اجراي برنامه هاي ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتي دانشگاه

2-برنامه ريزي براي انجام نياز سنجي آموزشي براساس اولويت هاي سلامت شهرستان

3-طراحي برنامه هاي آموزشي براساس نتايج حاصل از نيازسنجي آموزشي و و ساير شواهد در شهرستان

4-ارايه مشاوره فني در زمينه آموزش و ارتقاي سلامت به واحدهاي زيرمجموعه شبكه و ساير سازمان ها، ادارات و نهادها در شهرستان

5-آموزش كاركنان ستادي شبكه بهداشت و درمان شهرستان در موضوعات آموزشي، ارتباطي، اطلاع رساني و ارتقاي سلامت

6-برنامه ريزي براي انتقال مهارت هاي آموزشي، ارتباطي و اطلاع رساني به اعضاي تيم سلامت

7-ارزشيابي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت و نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش سلامت شهرستان

8-مشاركت در طراحي و اجراي بسيج هاي اطلاع رساني آموزشي در سطح شهرستان

9-توزيع منابع مالي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت در شهرستان

10-جلب حمايت و همكاري درون بخشي براي پيشبرد برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت شهرستان

11-مشاركت در طراحي و اجراي برنامه هاي جلب حمايت و مشاركت سازمان ها، ادارات و نهادهاي دولتي و غيردولتي شهرستان براي پيشبرد اهداف آموزش و ارتقاي سلامت

12-همكاري با رسانه هاي جمعي شهرستان در طراحي و اجراي برنامه هاي آموزش سلامت عمومي

13-مشاركت در ايجاد و توسعه محيط هاي حامي سلامت (مانند پايگاه هاي مقاومت بسيج، بيمارستان هاي مروج سلامت، مدارس مروج سلامت و جوامع ايمن) در شهرستان

14-مشاركت در شناسايي و تحليل تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت با هدف تعيين اهداف مداخلات آموزش و ارتقاي سلامت در سطح شهرستان

15-مشاركت در طراحي و اجراي برنامه هاي ترويج سبك زندگي سالم با استفاده از رويكردهاي مناسب در شهرستان

16-توسعه برنامه هاي مشاركتي و تقويت تشكل هاي داوطلبانه در حوزه سلامت شهرستان

17-مشاركت در گسترش برنامه هاي سلامت در مراكز آموزشي، محيط هاي كار، مراكز ارائه خدمات سلامت و مكان هاي عمومي

18-همكاري با ساير واحدهاي معاونت بهداشتي در طراحي و اجراي مداخلات سلامت در شهرستان

19-مشاركت در طراحي و اجراي برنامه هاي مرتبط با مناسبت هاي سلامت در سطح شهرستان

20-جمع آوري، تحليل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعاليت هاي آموزش سلامت مراكز بهداشتي درماني تابعه

21-حمايت از توليد و توسعه منابع علمي، رسانه ها و بانك هاي اطلاعاتي آموزش و ارتقاي سلامت در شهرستان

22-مشاركت در طراحي و اجراي پژوهش هاي كاربردي در حوزه آموزش و ارتقاي سلامت در شهرستان

23-شناسايي و حمايت ايده هاي نوآورانه در زمينه آموزش و ارتقاي سلامت منطقه

24-همكاري با بخش آموزشي دانشگاه براي انتقال مهارت هاي آموزش و ارتقاي سلامت به دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي و معرفي رويكردها و برنامه هاي جديد در شهرستان

 تلفن داخلي: 18-32633012
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/20
تعداد بازدید:
644
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal