دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
دفتر مدیریت
   دكتر محمد زارع زاده

دكترا مديريت بيمارستاني

 آدرس پست الكترونيك ارتباط با مديريت بيمارستان
 
 
 
 
 
 

   مسئول دفتر : سركار خانم سميه مقصودي

شماره تماس مستقيم: 03538224702

شماره داخلي: 3538

مسير دستيابي : طبقه همكف – راهروي اداري - اتاق 2

 


شرح وظايف مديريت:

·         مسئوليت و نظارت كامل و هماهنگي امور اداري و مالي بيمارستان

·         انتخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان

·         هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب بيمارستان

·         هماهنگي و نظارت بر عملكرد واحدهاي تجهيزات پزشكي و تاسيسات بيمارستان، بخشهاي اداري، مالي، باليني، پزشكي و پيرا پزشكي

·         شركت در جلسات هيات رئيسه، تحول اداري، آموزش، كميته هاي بيمارستاني.

·         تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن

·         كسب خط مشي و دستورالعمل اجرايي و برنامه كلي از رئيس بيمارستان

·         تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استاندار دهاي بيمارستان

·         تهيه و تنظيم گزارش از فعاليت و مشكلات واحدهاي بيمارستان همراه با ارائه پيشنهاد و راه حل مناسب جهت رياست

·         نظارت كلي به چگونگي مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمينان از صحت اجراي برنامه ها اا.ايجاد هماهنگي و هدايت فعاليتها و عمليات كليه واحدهاي تحت سرپرستي

·         تقسيم فعاليتها بين مسئولان واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه آموزش و راهنمايي آنان

·         ايجاد تدابير لازم و ارائه واهكارهاي اساسي در جهت افزايش انگيزه در كاركنان تحت امر و تشويق و تنبيه كاركنان

·         نظارت بر نحوه عملكرد كليه واحدهاي تحت سرپرستي

·         شركت در جلسات مربوط به امور بيمارستانها از طرف ستاد مركزي و معا ونتهاي دانشگاه

·         مديريت شكايات بيماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستي و بازديد از بخشهاي مختلف بيمارستان

·         ارزشيابي ماهيانه و ساليانه نيروهاي تحت پوشش

·         هماهنگي با مترون بيمارستان در بخشهاي درماني و واحدهاي مربوطه

·         هماهنگي و پيگيري در جهت تقاضاي اموال پلاكي، مصرفي و تعميرات دستگاهها و رفع نواقص دستكاههاي بخشهاي مربوطه

·         نظارت بر كيفيت و حسن اجراي بهداشت و نظافت بيمارستان

·         پيگيري امور رفاهي پرسنل تحت امر

·         پيگيري جهت تهيه ليست پرداختهاي پرسنلي و پرداخت به موقع

·         پيگيري جهت رضايتمندي بيمار، مدد جو، همراهان و خانواده تحت امر 24 ‏. نظارت بر حسن اجراي شرح وظايف سطوح مختلف كاركنان تحت امر ‏. 25.نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي

·         صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها

·         سازمان دهي فعا ليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي

·         صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه

·         نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه

·         شركت در سمينا رها، كميسيونها و تهيه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق

·         مطالعه و بررسي در زمينه ساعات كار كاركنان و تهيه طرح تعيين ساعات كار براساس نوع و كميت فعاليت و نظارت بر اجراي طرحهاي تهيه شده و جاري واحدها

·         جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازهاي كلي بيمارستان از نظر ساختمان و تجهيزات و نياز به تعميرات اساسي و يا بازسازي و تهيه گزارشات مربوط پيرامون آن جهت مقام مافوق

·         مطالعه و بررسي در مورد وسايل و لوازم مصرفي، غذا يي و دارويي و تجهيزات مورد نياز بيمارستان و تهيه و تنظيم طرحهاي مربوط به خريد، توزيع، نگهداري و كنترل آنها به منظور استفاده صحيح از وسايل

·         برنامه ريزي طرحهاي بيمارستاني كوتاه و دراز مدت و فعا ليتهاي مراكزدرماني با توجه به امكانات هريك از آنها در مواقع ضروري به منظور ايجاد سهولت در پذيرش بيماران

·         انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

تاریخ به روز رسانی:
1398/05/20
تعداد بازدید:
2451
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/11/03

یزد،میدان شهید دکتر باهنر،،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد     کدپستی دانشگاه  :8916978477    تلفن: 4-  37241171          پیش شماره یزد:  035   نمابر:  37258770          پیش شماره یزد:  035

آدرس پایگاه اطلاع رسانی وب دا https://webda.ssu.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal