دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
بهبود كيفيت

   مسئول واحد : آقاي محمدعلي دهقاني

محل قرارگيري بخش : طبقه همكف – راهروي اداري حوزه رياست

شماره تلفن داخلي بخش : 3539

شماره مستقيم : 31833539

 


شرح وظائف واحد :

طلاع رساني اهداف و شرح وظايف كميته ها به اعضاء مربوطه و پيگيري در جهت نيل به اهداف

پيگيري صدور ابلاغ جهت اعضاء كميته ها با هماهنگي مسئولين ذيربط

تنظيم برنامه زمانبندي ساليانه تشكيل جلسات بر اساس زمان پيشنهادي از سوي اعضاء

تهيه فرمهاي مربوط به زمانبندي ، پيگيري جلسات

نظارت و همكاري در تشكيل به موقع كليه جلسات طبق جدول زمانبندي

هماهنگي و پيگيري تشكيل جلسه و تنظيم صورتجلسه و اخذ امضاهاي مجاز

پيگيري مصوبات جلسات و ارسال به معاونت درمان دانشگاه و مسئولين ذيربط

تهيه گزارش عملكرد ماهيانه جلسات و طرح در كميته مربوطه حسب نياز

اعلام ساعات حضور اعضاء هيئت علمي عضو در كميته به بانك اطلاعات دانشگاه

استقرار برنامه هاي بهبود كيفيت(حاكميت باليني ،اعتبار بخشي و...)در بيمارستان

نظارت وپايش مستمر ومنظم بر نحوه استقرار برنامه هاي بهبود كيفيت در بيمارستان

پيگيري ثبت ونگهداري مستندات استقرار برنامه هاي بهبود كيفيت در بيمارستان

ارائه گزارشات مدون برنامه هاي بهبود كيفيت به دانشگاه

استفاده از اطلاعات برنامه هاي بهبود كيفيت در طرحهاي پژوهشي بيمارستان

پيگيري وپايش برنامه استراتژيك وبرنامه هاي عملياتي بيمارستان

تدوين شاخصهاي بهبود كيفيت بيمارستان ،تجزيه تحليل وايجاد مداخلات در راستاي بهبود شاخص

بررسي وتجزيه ،تحليل نتايج نظر سنجي بيماران،ترخيص با رضايت شخصي ،رضايت سنجي كاركنان،خطاهاي پزشكي ورسيدگي به شكايات

انجام ساير امور محوله طبق دستور مافوق


 

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/11
تعداد بازدید:
499
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/02/14
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal