دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
عناوين ثبت شده مطالعه كوهورت شاهديه

شماره

عناوين

1

بررسي عوامل اجتماعياقتصادي موثر بر شاخص DMFT در بزرگسالان شهر شاهديه در سال 1395: مطالعه مقطعي تحليلي

2

بررسي شاخص DMFT در شهر شاهديه يزد بر اساس پروفايل روحي رواني در سال 1395

3

بررسي شيوع شاخص DMFT  و استفاده از دنچر با توجه به وضعيت باروري در زنان مطالعه كوهورت شاهديه

4

بررسي فراواني ضايعات دهاني بر اساس تاريخچه باروري در زنان شاهديه در سال 1396

5

بررسي شيوع سرطان پروستات و عوامل  خطر آن در بزرگسالان ساكن يزد

6

بررسي اپيدميولوژييك بيماران مبتلا به اختلالات كيسه صفرا در بزرگسالان ساكن يزد

7

بررسي ارتباط مواجهه با دود سيگار و بيماري قلبي عروقي در بزرگسالان ساكن يزد

8

بررسي عوامل خطر ديابت نوع 2 با استفاده از مدل سازي معادلات ساختاري تعميم يافته در بزرگسالان ساكن يزد

9

بررسي شيوع مصرف انواع مواد مخدر و عوامل مرتبط با آن در افراد بزرگسالان ساكن يزد

10

بررسي رابطه مصرف مواد غذايي فوري و ابتلا به كبد چرب در بالغين شهر يزد: مطالعه مورد شاهدي

11

مقايسه كيفيت خواب،فعاليت هاي فيزيكي و عادات غذايي در زنان در سنين يائسگي و قبل از يائسگي

12

بررسي شيوع سرطان پستان و رابطه آن با عوامل خطر در زنان بالاي 35 سال يزد: يك مطالعه مبتني بر جمعيت

13

بررسي توزيع فراواني و ارتباط اختلالات خواب و بيماري هاي كارديومتابوليك

14

بررسي شيوع ريسك فاكتورهاي مرسوم عروق كرونر قلب در جمعيت بزرگسالان ساكن يزد

15

بررسي ارتباط بين مصرف قليان و ظرفيت ريوي در بالغين شاهديه يزد

16

بررسي ارتباط بين نوبت كاري و كبد چرب غير الكلي در بالغين شاهديه يزد

17

مقايسه سطح فعاليت فيزيكي غيرشغلي در افراد نوبت كار و غير نوبت كار در بلاغين شاهديه يزد

18

ارتباط بين نوبت كاري و سندرم متابوليك در بالغين شاهديه يزد

19

بررسي ارتباط بين مواجهه با آفت كش ها با شانس ابتلا به ديابت

20

بررسي ارتباط بين مواجهه با آفت كش ها با شانس ابتلا به آسم

21

بررسي ارتباط بين نوع ظروف مورد استفاده در منازل مسكوني با بيماري هاي تيروئيد و كبد چرب

22

بررسي ارتباط الگوهاي غذايي پسين و پيشين با كبد چرب غير الكلي و آنزيم هاي كبدي در بزرگسالان ساكن يزد

23

ارتباط شاخص تنوع دريافت غذايي با اضافه وزن، چاقي و درصد چربي بدن در بزرگسالان ساكن يزد

24

بررسي وضعيت دريافت گروه ها و الگو هاي غذايي پيشين و پسين با كميت و كيفيت خواب در بزرگسالان ساكن يزد

25

بررسي ارتباط الگوهاي غذايي غالب مبتني بر روش هاي پيشين و پسين (اكتشافي) با شانس ابتلا به پرفشاري خون و ديس ليپيدمي در بزرگسالان ساكن يزد

26

بررسي ارتباط بين الگوهاي غذايي غالب و قند خون در بزرگسالان ساكن يزد

27

بررسي ارتباط بين الگوهاي غذايي غالب و چاقي در بزرگسالان ساكن يزد

28

بررسي ارتباط بين الگوهاي غذايي غالب و سندرم متابوليك در بزرگسالان ساكن يزد

29

بررسي وضعيت غذا و مواد غذايي دريافتي و رابطه ي آن ها با ديابت در بزرگسالان ساكن يزد

30

بررسي ارتباط بين شاخص اسيديته غذا و فشار خون در بزرگسالان ساكن يزد

31

بررسي ارتباط بين شاخص انسولين رژيم غذايي و سندرم متابوليك در بزرگسالان ساكن يزد

32

بررسي ارتباط بين الگوي نوترينت ها و سندرم متابوليك در بزرگسالان ساكن يزد

33

بررسي ارتباط هاي شاخص دريافت گياهي و سندرم متابوليك در بزرگسالان ساكن يزد

34

بررسي ارتباط بين وضعيت و ميزان گلبول هاي سفيد و مصرف سيگار در بزرگسالان شاهديه يزد

35

تعيين ارتباط كيفيت و كميت خواب با اضافه وزن و چاقي در افراد 35-70 ساله شاهديه در سال 96

36

تفاوت شيوع ديابت در زنان با و بدون سابقه ديابت بارداري

37

بررسي همراهي نوع روغن مصرفي و پروفايل ليپيد در بزرگسالان شاهديه يزد

38

دريافت كلسيم و آهن از رژيم غذايي و سندرم متابوليك

39

تعيين ميزان همراهي و پيشگويي بدهي خواب بر ابتلا به ديابت و پره ديابت

40

بررسي ارتباط مصرف مكملهاي و سندرم متابوليك در بزرگسالان يزدي

41

بررسي ارتباط اختلالات خواب و سندرم متابوليك در بزرگسالان يزدي

42

بررسي ارتباط استعمال دخانيات و سندرم متابوليك در بزرگسالان يزدي

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/05
تعداد بازدید:
611
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/02/14
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal