دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مسئول واحد

مسئول واحد : خانم فروغ قاسمي 

كارشناس آموزش در همكاران سيستم فردي است كه وظيفه برنامه‌ريزي و مسئوليت اجراي تمامي‌ِ فرايندهاي آموزشي را برعهده دارد

شرح وظايف كارشناس آموزش كاركنان

 • همكاري در تعيين نيازها و اولويتهاي آموزشي رشته هاي مختلف شغلي جهت برنامه ريزيهاي لازم
 • بررسي و همكاري لازم در برنامه ريزي جهت تدوين بسته هاي آموزشي مورد نياز بر اساس اولويتهاي آموزشي
 • برنامه ريزي جهت اخذ مجوز اجراي دوره هاي آموزشي تععين شده بر اساس نيازسنجي
 • انجام هماهنگي با رابطين آموزشي يا واحدهاي آموزشي مسئول برگزاري دوره ها از جهت برگزاري بهينه دوره هاي آموزش
 • نظارت و ارزشيابي دوره هاي آموزشي برگزار شده از طريق بازديد مداوم و تنظيم پرسشنامه هاي مربوط و ارائه گزارشات لازم
 • نظارت بر انجام آزمونهاي دوره هاي آموزشي
 • تجزيه و تحليل نتايج برگزاري دوره هاي آموزشي مختلف جهت تجديد نظر در محتوا و نحوه اجراي دوره ها
 • همكاري و نظارت بر صدور گواهينامه هاي پايان دوره هاي آموزشي
 • مطالعه بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوطه و ارائه راهنمائيهاي لازم به رابطين آموزشي
 • مطالعه و بررسي كمي و كيفي آموزش ضمن خدمت كاركنان و برنامه ريزي لازم جهت رفع نياز آنها
 • شركت در سمينارها و همايشهاي مربوطه و ارائه گزارشات لازم
 • همكاري در طراحي و تجدبد نظر در شناسنامه آموزشي كاركنان و تنظيم و تكميل فرمهاي مربوطه
 • شركت در دوره هاي آموزشي مربوط در راستاي ارتقاء توانمنديهاي شغلي و بكارگيري نتايج در انجام وظايف محوله
 • ارائه طرح و پيشنهادات كه به تصويب مراجع ذيربط رسيده باشد
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/01/28
تعداد بازدید:
723
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/02/30
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal