دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اعضاي شوراي پژوهشي


پروفسور نسرين قاسمي

دكتراي تخصصي ژنتيك

 رزومه

ghasemi@ssu.ac.ir

   پروفسور عباس افلاطونيان

دكتري تخصصي زنان زايمان و فلوشيپ نازايي

رزومه

abbas-aflatoonian@ssu.ac.ir

 
      
      

پروفسور محمدحسن شيخها

دكتري سيتوژنتيك پزشكي مولكولي

رزومه

sheikhha@yahoo.com


  

پروفسور سيد مهدي كلانتر 

دكتري سيتوژنتيك پزشكي

رزومه

kalantarsm@ystp.ac.ir         
 

دكتر محمدرضا دهقاني

متخصص ژنتيك پزشكي

رزومه


dehghani_dr@yahoo.com

                 


 

دكتر محمد يحيي وحيدي

 دكتري تخصصي ژنتيك

رزومه

 
 mmvahidi@gmail.com

 

 
         
  دكتر سيدمحمد مشتاقيون

دكتري ژنتيك

رزومه

moshtaghiun@yazd.ac.ir


     

دكتر مرتضي صمدي

دكتري ايمونولوژي

رزومه

samadi@ssu.ac.ir

 
         
 

پروفسور عليرضا طالبي

دانشيار گروه آناتومي

رزومه

prof_talebi@ssu.ac.ir

     

دكتر احسان فراشاهي

دكتري بيولوژي مولكولي

رزومه

ehsanfarashahi@yahoo.com

 
         
 

دكتر فاطمه صفري

دانشيار فيزيولوژي

رزومه

Sa.physiol@gmail.com


     

دكتر مريم افتخار

متخصص زنان-زايمان و فلوشيپ نازايي

رزومه

Eftekharmaryam@yahoo.com

 
         
 

پروفسور مژگان كريمي

 

متخصص زنان - زايمان  و نازايي و فلوشيپ آنكولوژي زنان

رزومه

Drkarimi2001@yahoo.com

 
   

پروفسور راضيه دهقاني فيروزآبادي

 

متخصص زنان-زايمان و فلوشيپ نازايي

رزومه

Dr_firouzabadi@ssu.ac.ir

 
         
 

 كارشناس ارشد آمار زيستي و بهداشتي

رزومه

      farimah.shamsi1982@gmail.com


    
 

 دكتراي پزشكي مولكولي

رزومه

marzeih.lotfi@gmail.com

 

 
      
 دكتر فاطمه منتظري

 دكتري تخصصي ژنتيك

رزومه

    marjan.montazeri@gmail.com

 

     
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/08
تعداد بازدید:
386
يزد، صفاييه ، خيابان بوعلي ،پژوهشكده علوم توليد مثل يزد
(258) 38247085 - 035
Powered by DorsaPortal