دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
بازدیدهای علمی هدفمند

- بازدید از مرکز رشد زیست فناوری دانشگاه.(99/04/17)Initiates file downloadInitiates file downloadInitiates file download

- بازدید از مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی.(99/01/20)Initiates file downloadInitiates file download

- بازدید از مرکز جامع سلول های بنیادی.(98/10/30)Initiates file downloadInitiates file download

- بازدید دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت از پردیس زیست فناوری پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان یزد.(98/10/04)Initiates file downloadInitiates file downloadInitiates file download

- بازدید دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت از پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان یزد.(98/10/02)Initiates file downloadInitiates file downloadInitiates file downloadInitiates file download

- بازدید دانشجویان دانشکده بهداشت از نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد.(98/09/20) Initiates file downloadInitiates file downloadInitiates file download

- بازدید دانشجویان دانشکده پیراپزشکی از مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری.(98/09/07)Initiates file downloadInitiates file downloadInitiates file download

- دومین بازدید دانشجویان دانشکده بهداشت از بنیاد ملی نخبگان و پارک علم و فناوری یزد.(98/04/10)Initiates file downloadInitiates file downloadInitiates file downloadInitiates file download

- بازدید دانشجویان دانشکده پرستاری میبد از بنیاد ملی نخبگان و پارک علم و فناوری یزد.(97/09/08)Initiates file downloadInitiates file downloadInitiates file download

- بازدید دانشجویان دانشکده بهداشت از بنیاد ملی نخبگان و پارک علم و فناوری یزد.(97/10/11)Initiates file downloadInitiates file downloadInitiates file download
تاریخ به روز رسانی:
1399/06/23
تعداد بازدید:
404
info@ssu.ac.ir
یزد، بلوار ابن سینا، درمانگاه بقایی پور، طبقه اول، اتاق 503
31833013 - 035
8915887857 
Powered by DorsaPortal