دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مراكز تحقيقاتي

مراكز مصوب شوراي گسترش:

پژوهشكده علوم توليدمثل:

        - مركز تحقيقات ناباروري
        - مركز تحقيقات بيولوژي سلول هاي بنيادي 
        - مركز تحقيقات سقط  

مركز تحقيقات ديابت 

مركز تحقيقات بيماري هاي گوش و حلق و بيني 

مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت 

مركز تحقيقاتي سلامت مادر و نوزاد 

مركز تحقيقات خون و انكولوژي 

مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت دهان و دندان 

مركز تحقيقات تروما 

مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا 

مركز تحقيقات اختلالات رشد كودكان 

مركز تحقيقات ايمونولوژي توليد مثل 

 مركز تحقيقات بيماري هاي ناشي از صنعت

 مركز تحقيقات مراقبت هاي پرستاري مامائي 

   

مراكز مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه:

مركز تحقيقات پيشگيري از حوادث و مقابله با بحرانها

مركز تحقيقات پيشگيري و اپيدميولوژي بيمار هاي غير واگير

مركز تحقيقات پايش سلامت

مركز تحقيقات چشم پزشكي سالمندان

مركز تحقيقات سلامت سالمندي

مركز تحقيقات طب سنتي

مركز تحقيقات علوم و فناوري هاي محيط زيست

مركز تحقيقات نورواندوكرين يزد

مركز تحقيقات گياهان دارويي

مركز تحقيقات اعتياد و علوم رفتاري

مركز تحقيقات مديريت و سياست گذاري سلامت

مركز تحقيقات تغذيه و امنيت غذايي

مركز تحقيقات بهداشت حرفه اي

مركز تحقيقات بيماري هاي مشترك انسان و حيوان

مركز تحقيقات علوم دارويي

مركز تحقيقات ژنتيك پزشكي

مركز تحقيقات ژنتيك و مخاطرات محيطي

تاریخ به روز رسانی:
1399/05/26
تعداد بازدید:
259
info@ssu.ac.ir
یزد، بلوار ابن سینا، درمانگاه بقایی پور، طبقه اول، اتاق 503
31833013 - 035
8915887857 
Powered by DorsaPortal