دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
پمفلت های آموزشی

- بیماری کووید 19 ایمنی غذا و تغذیه

- ایمنی غذا برای مسافران-سازمان جهانی بهداشت

- ایمنی غذا-سازمان جهانی بهداشت

- ایمنی محصولات کشاورزی-سازمان جهانی بهداشت

- ایمنی میوه و سبزیجات-سازمان جهانی بهداشت

روش جستجو و شمارش اشرشیاکلی با استفاده از روش بیشترین تعداد احتمالیMPN

دستورالعمل واکنش زنجیره ای پلیمراز

استافیلوکوکوس های کواگولاز مثبت روش بیشترین شمارش محتمل (MPN)

اصول ایمنی آزمایشگاه مولکولی

روش جامع برای جستجو و شناسایی باسیلوس سرئوس

جداسازی و غنی­ سازی سالمونلا از نمونه­ های مواد­ غذایی

شناسایی گونه­ های شیگلا از نمونه های مواد غذایی

دستور العمل تشخیص سم کلستریدیوم بوتولینوم به روش بیولوژیکی از نمونه­ های مواد غذایی

جداسازی، غنی­ سازی لیستریا منوسیتوژنز از نمونه ­های مواد ­غذایی

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/12
تعداد بازدید:
115
یزد، صفائیه، میدان عالم، بلوار شهدای گم نام، پردیس علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
 
03538209144 Email: rcfhs.ssu@gmail.com
Powered by DorsaPortal