دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
طرح های تحقیقاتی


1.  بررسی اثر اسانس زیره سیاه روی غلظت هیستامین در سس تخمیری ماهی

2. بررسی فراوانی باکتریهای پاتوژن جدا شده از سطح دست کارکنان آشپزخانه بیمارستان
های دولتی شهر یزد و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی انها در سال 1395

3. بررسی و مقایسه کارایی روش‌های فنل کلروفرم، Salting Out و ستونی در استخراج DNA از انگل سارکوسیستیس موجود در گوشت گاو

4. بررسی مقدار آفلاتوکسین B1 دریافتی از طریق جیره غذایی در کارکنان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با استفاده از بیو مارکر

5. Modified DNA extraction method for food-borne Linguatula serrata nymphs

6. بررسی فراوانی موارد بافت های غیرمجاز و درصد گوشت به کار رفته در فراورده های گوشتی عرضه شده در شهر یزد

7. مطالعه کارایی آزمون بافت شناسی در تشخیص کیفی و کمی بافت های غیر مجاز پوست مرغ و چربی حیوانی در گوشت چرخ کرده

8. بررسی و شناسایی مولکولی تقلب در نوع گوشت مورد استفاده در ترکیب همبرگرهای سنتی گاوی تولیدی در شهر یزد در سال1392

9. بررسی تاثیر پرتو الکترونی بر روی زنده مانی شیگلا دیسانتری، باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت

10. بررسی میزان فروانی انواع گونه های Sarcocyst در گوشت های گاو کشتار شده در کشتارگاه یزد در سال 1393

11. بررسی تاثیر مصرف برنج تراریخته طارم مولایی بر سلامت رت

12. بررسی میزان آگاهی و ادراکات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد نسبت به مصرف برنج تراریخته با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی، در سال1395.

13. بررسی تاثیر مصرف برنج تراریخته بر برخی از باکتری های شایع فلور میکروبی روده رت

14. بررسی آلودگی انگلی در رت­های تغذیه شده با برنج تراریخته

15. بررسی فراوانی و مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از شیر خام و برخی محصولات لبنی سنتی عرضه‌شده در شهر یزد در سال 1397

16. بهینه سازی نان گندم دیابتی فراسودمند با استفاده از افزودن آرد بازسازی شده با ترکیب اینولین با درجه پلیمریزاسیون گوناگون

17. بررسی ژنوتیپ های کیست هیداتیک انسانی و دامی در استان یزد

18. ارزیابی ایمنی برنج تراریخته از طریق کارآزمایی در مدل حیوانی: مرور سیستماتیک

19. مطالعه مرور سیستماتیک میزان شیوع توکسوپلاسموز در گاو، گوسفند، شتر، بز و مرغ در جهان

20. بهینه سازی فرمولاسیون کیک بدون گلوتن بر پایه آرد تفاله هویج با استفاده از سدیم کازئینات و آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی

21. بررسی فراوانی انگل­های ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم در فاضلاب ورودی و پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب انسانی شهر یزد- 1400

22. مروری بر ترکیبات مضر شیر سویا و اثرات فرآیند­های مختلف بر کاهش آنها

23. بررسی مروری سیستماتیک مکانسیم­ها و فاکتور­های موثر در آب اندازی ماست

24. مرور سیستماتیک پارامترهای موثر بر آزاد سازی بیس فنول A از ظروف نگهداری مواد غذایی و نوشیدنی ها

25. بررسی اثر مایع کیست هیداتید با ژنوتیپ های G1 و G5 بر پروفایل سایتوکاینی Th1/Th2 در لنفوسیت های کشت داده شده طحال رت

26. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نسبت به تکیاخته‌های انتاموبا هیستولیتیکا، ژیاردیا لامبلیا، توکسوپلاسما گوندی و کریپتوسپوردیوم در سال 1401

27. بررسی میزان فراوانی توکسوپلاسموز در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 در شهر یزد

28. طراحی و ارزیابی واکسن مبتنی بر اپی توپ علیه توکسوپلاسما گوندی­آی با استفاده از نرم افزارهای بیوانفورماتیکی

29. بررسی تاثیر پلاسما سرد فشار اتمسفری بر ویژگی های تکنولوژیکی گندم سیاه معمولی

30. مقایسه پارامتر های فیزیکوشیمیایی، غلظت فلزات سنگین و ضروری در شیر اسب و شیر انسان

31. بررسی تأثیر تیمار پلاسمای سرد فشار اتمسفری بر ویژگی‌های تکنولوژیکی دانه‌ی چیا

تاریخ به روز رسانی:
1401/03/03
تعداد بازدید:
132
یزد، صفائیه، میدان عالم، بلوار شهدای گم نام، پردیس علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
 
03538209144 Email: rcfhs.ssu@gmail.com
Powered by DorsaPortal