دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
دانشجویان عضو

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

ماجده میرزایی

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

علی فلاحی

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

سپیده براتی

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

محمدباقر فارسی

پزشکی

حامد قشونی

پزشکی

مهدی مهرآبادی

ارزیابی فناوری سلامت

محبوبه زارع زاده

دندان پزشکی

مریم زارع زاده

دندان پزشکی

محمد یحیی وحیدی

ژنتیک

محمدجواد بوژمهرانی

انگل شناسی

الهه هزار دستان

انگل شناسی

سارا مدنی

علوم آزمایشگاهی

کیمیا صارمی

میکروب شناسی

مینا گلبان

میکروب شناسی

حدیث شهریاری

میکروب شناسی

فاطمه زارع بیدکی

بهداشت محیط

فاطمه کارگر بیده

بهداشت محیط

منصوره ضرغام زاد

بهداشت محیط

مهدیه ثقفی

بهداشت محیط

مطهره زارع

بهداشت محیط

فاطمه شفیعی

بهداشت محیط

مبینا عزیزی ابرقویی

بهداشت محیط

فاطمه حسین زاده

بهداشت محیط

مرتضی عبودی

بهداشت محیط

ریحانه کوه کن

بهداشت محیط

یاسین متین زاده

بهداشت محیط

سحر کردنائیج

بهداشت محیط

امیرحسین باقری

بهداشت محیط

زهرا زارعی

بهداشت محیط

مهدیه دهشیری

بهداشت محیط

بهاره یوسفی

انگل شناسی

فریبا حاجی حسینی

بهداشت محیط

سارا نجاتی

بهداشت محیط

ریحانه فلاحی پور

بهداشت محیط

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/15
تعداد بازدید:
145
یزد، صفائیه، میدان عالم، بلوار شهدای گم نام، پردیس علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
 
03538209144 Email: rcfhs.ssu@gmail.com
Powered by DorsaPortal