دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
منشور اخلاقی

منشور اخلاقی واحد کمیته تحقیقات دانشجویی

خدایا پناه می برم به تو از علمی که سود نمی رساند.

خدایا روح و قلب مرا از عشق به پروردگار, علاقه به حرفه ام و مهر به تمام مخلوقات سرشار گردان.

خدایا مگذار عطش پیروزی و جستجوی افتخار در حرفه و پژوهش مرا از وظیفه بزرگی که باید نسبت به بندگان تو داشته باشم دور سازد.

خدایا به من آنچه از معرفت، دانش و توانایی که برای خدمت به انسان ها وکمک به آبادانی میهنم نیاز دارم عطا فرما.

خدایا به من نیرو و اراده و فرصت کسب دانش عطا بفرما و مرا نسبت به هرکس که به من چیزی آموخته است خاشع گردان.

ما اعضای کمیته تحقیقات دانشجویان به اصول زیر پایبندیم:

* در تمام مراحل پژوهشی ، نسبت به رعایت اصول اخلاقی و علمی پای بند باشیم.

* همکارانمان را در کمیته تحقیقات دانشجویی چون برادران و خواهران خود بدانیم؛ از احترام, مهر و یاری به آن ها احساس افتخار کنیم.

* همیشه به یاد داشته باشیم که عملکرد هر یک از ما در حرکت مجموعه به سوی هدف موثر است، لذا همواره برای ارتقای کیفیت کارها تلاش نمائیم.

* در فعالیتهای فردی و گروهی مرتبط با کمیته تحقیقات دانشجویی بر طبق اهداف و سیاستهای مجموعه عمل نمائیم.

* در راه پیشرفت همکارانمان پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را از آنان دریغ نکرده و پذیرای انتقادات سازنده دیگران باشیم.

* در تمام فعالیتهای گروهی با انجام کارها به نحو مطلوب، وقت شناسی، رعایت قوانین درون گروهی و اجتناب از تک روی و ناهماهنگی با سایر اعضا ،گروه را برای دستیابی بهتر به اهدافش کمک نمائیم.

* همواره منافع گروه را بر منافع شخصی ترجیح دهیم و نسبت به رعایت حقوق و توانمندسازی خود و دیگر اعضا مقید باشیم.

* به تصمیم مدیران یا مسؤولین کمیته احترام بگذاریم.

* هیچگاه از یاد نبریم که جدا از فعالیت‌های پژوهشی، یک دانشجو خواهیم بود.

* انتقال دانش و مهارتهای کسب شده در این مجموعه به اعضای جدید را از ارزشهای مجموعه خود بدانیم.

* پذیرش مسؤولیت ها و مشارکت دربرنامه های کمیته تحقیقات دانشجویی را وظیفه خود دانسته, از انجام آنچه که در توان داریم دریغ نورزیم.

* قوانین کمیته تحقیقات دانشجویی را رعایت کنیم و درصورت نیاز به تغییر قوانین و روند های قبلی از مجاری پذیرفته شده اقدام نماییم.

* تا زمانی که عضو کمیته تحقیقات هستیم حق مالکیت معنوی کمیته را، به عنوان حامی، بر آثار خود رعایت نماییم.

* همواره خود را در برابراموال، امکانات، و بودجه های کمیته مسؤول دانسته و به بهترین نحو از آنها استفاده نمائیم.

* همه اعضای کمیته از هر رشته وگرایشی و با هر سابقه ای قابل احترام بوده و در عضویت و بهره گیری از امکانات و تسهیلات کمیته آنها را برابر بدانیم.

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/14
تعداد بازدید:
184
یزد، صفائیه، میدان عالم، بلوار شهدای گم نام، پردیس علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
 
03538209144 Email: rcfhs.ssu@gmail.com
Powered by DorsaPortal