دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی

در حال حاضر مجموعه آزمایشگاه­های تخصصی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا دارای دو حیطه جداگانه شامل آزمایشگاه­های مولکولی و اتاق کشت است. در آزمایشگاه های مولکولی با استفاده از تکنیک­های مبتنی بر PCR، تشخیص انواع مخاطرات بیولوژیک مواد غذایی انجام می­گیرد و دارای سه بخش جداگانه PCR، Pre-PCR و Post-PCR است. در اتاق کشت، آزمایشات مربوط به کشت، شمارش و جداسازی انواع میکروب های منتقله از مواد غذایی مورد استفاده قرار می­گیرد. خلاصه ای از انواع عملیات آزمایشگاهی که در مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا قابل انجام است در زیر اشاره شده است. همچنین فهرست دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی نیز قابل مشاهده است (اینجا کلیک شود).

· Conventional PCR

· PCR-RFLP

· RT-PCR

· SYBR Green Real Time PCR

· Taqman Real Time PCR

· Nested PCR

· Arms PCR

· Multiplex PCR

· طراحی پرایمر

· الکتروفورز افقی (آگارز)

· الکتروفورز عمودی برای اسیدهای نوکلئیک (PAGE)

· الکتروفورز عمودی برای پروتئین (SDS-PAGE)

· بررسی کمی ژنوم استخراج شده با استفاده از نانودراپ

· الایزا

· کشت سلول

· استخراج DNA به روش دستی salting out

· استخراج DNA به روش دستی PCI

· استخراج DNA به روش کیت­های ستونی

· استخراج DNA به روش boiling

· استخراج RNA به روش Trizol

· استخراج RNA به روش کیت­های ستونی

· سنتز cDNA

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/06/01
تعداد بازدید:
148
یزد، صفائیه، میدان عالم، بلوار شهدای گم نام، پردیس علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
 
03538209144 Email: rcfhs.ssu@gmail.com
Powered by DorsaPortal