دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
فرم ها و آیین نامه ها

فرم پیشنهادی طرح تحقیقاتی:

دریافت پروپوزال فارسی طرح تحقیقاتی

دریافت پروپوزال انگلیسی research project proposal

دریافت فرم پروژه دانشجویی

دریافت پروپوزال طرحهای کیفی

فرم تاییدیه مشاور آمار/ ناظر طرح های تحقیقاتی

فرم پیش پروپوزال جهت رتبه بندی طرح های تحقیقاتی

گزارش نهایی طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی:

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

راهنمای نگارش گزارش نهایی طرحها و پایان نامه های تحقیقاتی

فرم چکیده طرحها و پایان نامه های تحقیقاتی

فرم کاربست طرح تحقیقاتی


ناظر طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی:

فرم ناظر طرح های تحقیقاتی

مدارک موردنیاز جهت کمیته بودجه بندی

فرم رضایت‌نامه آگاهانه

فرم تعهد نامه طرحها و پایان نامه های تحقیقاتی

دستورالعمل تکمیل جدول هزینه پرسنلی بر اساس مصوبه هیئت امنا

فرم تقسیم وظایف نویسندگان

فرم تعهد چاپ مقاله

گرنت های پژوهشی:

آیین نامه تصویب طرح های تحقیقاتی در مرکز

دستورالعمل معیار انتخاب و شرح وظایف ناظر طرح/ پروژه های تحقیقاتی

آیین نامه اعطای گرنت پژوهشی و فناورانه

دوره دکتری پژوهشی:

آیین نامه دکتری تخصصی پژوهشی فناوری سال 1399 مصوب هفتاد و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

آیین نامه بازنگری شده دوره دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور

آیین نامه پذیرش دکتری پژوهشی

دستورالعمل پذیرش دکتری پژوهشی

اخلاق در پژوهش:

ارتقا رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی در جمهوری اسلامی ایران 

دستورالعمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه/ کمیته های اخلاق در پژوهش

کتاب معیار­ها و ضوابط اخلاق در پژوهش

ارتباط با صنعت:

دستورالعمل دوره پسادکتری صنعتی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

آیین نامه اجرایی ارتباط دانشگاه با صنعت، جامعه و مراکز علمی

دستورالعمل نحوه تایید هسته های فناور و تعیین سطح فناوری محصولات تولیدی، خدماتی و تحقیقاتی حوزه سلامت

فرم پیشنهاد طرح فناورانه

- فرم پیشنهاد پایان نامه فناورانه (محصول محور)

- شیوه نامه پایان نامه های محصول محور

- فرآیند تصویب پایان نامه فناورانه

سایر:

آئین نامه ساختار و خط مشی مالکیت فکری و نوآوری در دانشگاه های علوم پزشکی

تاریخ به روز رسانی:
1401/02/04
تعداد بازدید:
185
یزد، صفائیه، میدان عالم، بلوار شهدای گم نام، پردیس علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
 
03538209144 Email: rcfhs.ssu@gmail.com
Powered by DorsaPortal