دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آدرس آکادمیک وابستگی سازمانی
آدرس سازمانی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
 

                  فارسی: مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

English: Research Center for Food Hygiene and Safety, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran        

تاریخ به روز رسانی:
1400/05/23
تعداد بازدید:
173
یزد، صفائیه، میدان عالم، بلوار شهدای گم نام، پردیس علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
 
03538209144 Email: rcfhs.ssu@gmail.com
Powered by DorsaPortal