دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
میکروبیولوژی مواد غذایی

مولف

عنوان کتاب

شماره فهرست بندی

ردیف

Pitt and Hocking

Fungi and Food Spoilage

Mifh-978-0-387-92206-5

1

Vijay K. Juneja et al

Advances in Microbial Food Safety

Mifh-0-8412-3915-0

2

A.D. Hocking et al

Advances in Experimental Medicine and Biology

Mifh- 0-387-28385-4

3

Rosa K. Pawsey

Case Studies in Food Microbiology for Food Safety and Quality

Mifh- 0-85404-626-7

4

Dijksterhuis and Samson

Food Mycology

Mifh- 9780849398186

5

Murrell and Fried

Food-Borne Parasitic Zoonoses

Mifh-978-0-387-71357-1

6

Ray and Bhljnia

Fundamental Food Microbiology

Mifh-978-0-8493-7529-3

7

Wiedmann and Zhang

Genomics of Foodborne Bacterial Pathogens

Mifh-978-1-4419-7685-7

8

Ronald M. Atlas

Handbook of Microbiological Media

Mifh-978-1-4398-0406-3

9

Elliot T. Ryser Elmer H. Marth

Listeria, listeriosis and food safety

Mifh-978-0-8247-5750-2

10

Oyarzabal and Backert

Microbial Food Safety

Mifh-978-1-4614-1176-5

11

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/04
تعداد بازدید:
113
یزد، صفائیه، میدان عالم، بلوار شهدای گم نام، پردیس علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
 
03538209144 Email: rcfhs.ssu@gmail.com
Powered by DorsaPortal