دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شیمی مواد غذایی

مولف

عنوان کتاب

شماره فهرست بندی

ردیف

Owen R. Fennema

Food Chemistry

Mifh-0-8247-9346-3

1

Ronald E. Wrolstad et al

Handbook of food analytical Chemistry

Mifh- 0-471-66378-6

2

Weaver and Daniel

The Food Chemistry Laboratory

Mifh- 0-8493-1293-0

3

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/04
تعداد بازدید:
105
یزد، صفائیه، میدان عالم، بلوار شهدای گم نام، پردیس علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
 
03538209144 Email: rcfhs.ssu@gmail.com
Powered by DorsaPortal