دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
روش های تشخیص و آنالیز مولکولی

مولف

عنوان کتاب

شماره فهرست بندی

ردیف

Reischl et al

Rapid cycle Real-Time Per- Methods and Application

Mifh-978-3-642-48353-0

1

Luca Cocolin and Danilo Ercolini

Molecular Techniques in The Microbial Ecology of Fermented Foods

Mifh-978-0-387-74520-6

2

John Maurer

PCR Methods in Foods

Mifh-0-387-28264-5

3

David Rodríguez-Lázaro

Real-Time PCR in Food Science

Mifh-978-1-908230-15-7

4

Robert E. Levin

Rapid Detection and Characterization of Foodborne Pathogens by Molecular Techniques

Mifh-978-1420092424

5

Bruce Albert et al

Molecular biology of the cell

Mifh- 978-0-8153-4105-5

6

Dongyou Liu

Molecular Detection of Foodborne Pathogens

Mifh-978-1-4200-7643-1

7

Toldrá

and Nollet

Proteomics in Foods

Mifh- 978-1-4614-5626-1

8

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/04
تعداد بازدید:
98
یزد، صفائیه، میدان عالم، بلوار شهدای گم نام، پردیس علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
 
03538209144 Email: rcfhs.ssu@gmail.com
Powered by DorsaPortal