دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
بیماری های منتقله از مواد غذائی

مولف

عنوان کتاب

شماره فهرست بندی

ردیف

J Parker and P. Parker

Food Poisoning

Mifh-0-597-83915-8

1

Smith and Diack

Food Poisoning, Policy and Politics

Mifh-1-84383-138-4

2

WHO

Foodborne Disease Outbreaks: Guidelines for Investigation and Control

Mifh-978-92-4-154722-2

3

Christophe Lacroix

Protective Cultures, Antimicrobial Metabolites and Bacteriophages for Food and Beverage Biopreservation

Mifh-978-1-85573-669-6

4

Catherine C. Adley

Food-Borne Pathogens

Mifh-1-59259-990-7

5

Carol West Suitor and Maria Oria

Foodborne Disease and Public Health

Mifh- 978-0-309-11613-8

6

Riemann and Cliver

Foodborne Infections and Intoxications

Mifh-978-0-12-588365-8

7

Arun K. Bhunia

Foodborne Microbial Pathogens

Mifh-978-0-387-74537-4

8

Miliotis and Bier

International Handbook of Foodborne Pathogens

Mifh-0-8247-0685-4

9

Krause and Hendrick

Zoonotic Pathogens in The Food Chain

Mifh-978 1 84593 681 5

10

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/04
تعداد بازدید:
97
یزد، صفائیه، میدان عالم، بلوار شهدای گم نام، پردیس علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
 
03538209144 Email: rcfhs.ssu@gmail.com
Powered by DorsaPortal