دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
بهداشت و کیفیت غلات، میوه و سبزیجات

مولف

عنوان کتاب

شماره فهرست بندی

ردیف

Martín-Belloso and Soliva-Fortuny

Advances in Fresh-Cut Fruits and Vegetables Processing

Mifh-978-1-4200-7123-8

1

Victoriano Valpuesta

Fruit and Vegetable Biotechnology

Mifh-0-8493-1436-4

2

Jorge E. Lozano

Fruit Manufacturing

Mifh-978-0387-30614-8

3

A. K. Thompson

Fruit and Vegetables

Mifh-1-4051-0619-0

4

Xuetong Fan et al

Microbial Safety of Fresh Produce

Mifh-978-0-8138-0416-3

5

Jennylynd James

Microbial Hazard Identification in Fresh Fruit and Vegetables

Mifh-978-0-471-67076-6

6

Gerald M. Sapers et al

Microbiology of Fruits and Vegetables

Mifh-0-8493-2261-8

7

UNIDO

Small-Scale Fruit and Vegetable Processing and Products

Mifh-92-5-104041-9

8

Strange and Lodovica Gullino

The Role of Plant Pathology in Food Safety and Food Security

Mifh-978-1-4020-8931-2

9

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/04
تعداد بازدید:
112
یزد، صفائیه، میدان عالم، بلوار شهدای گم نام، پردیس علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
 
03538209144 Email: rcfhs.ssu@gmail.com
Powered by DorsaPortal