دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
بهداشت و کیفیت شیر و لبنیات

مولف

عنوان کتاب

شماره فهرست بندی

ردیف

Trevor J. Britz

Advanced Dairy Science and Technology

Mifh-978-1-4051-3618-1

1

Marth and Steele

Applied Dairy Microbiology

Mifh-0-8247-0536-X

2

Richard K.Robinson

Dairy Microbiology Handbook

Mifh-0-471-38506-

3

Pieter Walstraet al

Dairy Science and Technology

Mifh-0-8247-2763-0

4

Mansel W. Griffiths

Improving The Safety and Quality of Milk

Mifh-978-1-84569-806-5

5

Young W. Park

Milk and Dairy Products in Human Nutrition

Mifh-978-0-470-67418-5

6

Adnan Y. Tamime

Milk Processing And Quality Management

Mifh-978-1-4051-4530-5

7

Abby Thompson et al

Milk Proteins: from Expression to Food

Mifh-978-0-12-374039-7

8

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/04
تعداد بازدید:
87
یزد، صفائیه، میدان عالم، بلوار شهدای گم نام، پردیس علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
 
03538209144 Email: rcfhs.ssu@gmail.com
Powered by DorsaPortal