دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
بازدید رئیس دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(94/3/19)

بازدید جناب آقای دکتر حسن نیکنژاد (ریاست محترم دانشکده علوم وفناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) از مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا جناب آقای دکتر حسن نیکنژاد (ریاست محترم دانشکده علوم وفناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) دعوت مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا را پذیرفته و با حضور در دفتر این مرکز ضمن آشنایی با فعالیت های صورت گرفته، نتایج اقدامات این مرکز را مثبت و امیدبخش ارزیابی کرده و با بیان دیدگاه های خود، نکاتی در مورد راهکار های ارتقای وضعیت موجود ارائه نمودند.

                  

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/06/15
تعداد بازدید:
205
یزد، صفائیه، میدان عالم، بلوار شهدای گم نام، پردیس علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
 
03538209144 Email: rcfhs.ssu@gmail.com
Powered by DorsaPortal