دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
کارگاه های سال 94

1. کارگاه "DNA Extraction" در تاریخ 94/3/4

2. کارگاه "آشنایی با الکتروفورز" در تاریخ 94/3/6

3. کارگاه" PCR"در تاریخ 94/3/6

4. کارگاه "کشت سلولی" درتاریخ 94/3/7

5. کارگاه "ELISA" در تاریخ 94/7/16

6. کارگاه"مقاله نویسی فارسی" در تاریخ 94/8/28

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/05
تعداد بازدید:
140
یزد، صفائیه، میدان عالم، بلوار شهدای گم نام، پردیس علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
 
03538209144 Email: rcfhs.ssu@gmail.com
Powered by DorsaPortal