دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
کارگاه های سال 96

1. کارگاه" Real timeو آنالیز "Real timeدر تاریخ 96/3/17

2. کارگاه" PCR و الکتروفورز"در تاریخ 96/4/12

3. کارگاه "DNA Extraction" در تاریخ 96/4/13

4. کارگاه "RNA Extraction" در تاریخ 96/7/27

5. کارگاه " الایزا" در تاریخ 96/8/10

6. کارگاه "کار با حیوانات آزمایشگاهی و تشریح" در تاریخ 96/9/1

7. کارگاه "کشت سلولی" در تاریخ 96/9/22

8. کارگاه"PCR"در تاریخ 96/9/28

9. کارگاه" الایزا" در تاریخ 96/10/20

10. کارگاه" الایزا" در تاریخ 96/10/24

11. کارگاه" الایزا" در تاریخ 96/10/24

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/02
تعداد بازدید:
161
یزد، صفائیه، میدان عالم، بلوار شهدای گم نام، پردیس علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
 
03538209144 Email: rcfhs.ssu@gmail.com
Powered by DorsaPortal