دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
کارگاه های سال 97

1. کارگاه" آشنایی با تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز" در تاریخ 97/2/4

2. کارگاه" آشنایی با ژل آگارز الکتروفورز" در تاریخ 97/2/5

3. کارگاه" آشنایی با اصول تهیه محیط کشت و روش کشت در صنایع غذایی" در تاریخ 97/2/10و 97/2/11

4. کارگاه"PCR"در تاریخ 9710/3

5. کارگاه "کار با حیوانات آزمایشگاهی و تشریح" در تاریخ 97/11/2

6. کارگاه " آشنایی با روش های تشخیصی انگل های مواد غذایی " در تاریخ 97/12/11

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/02
تعداد بازدید:
158
یزد، صفائیه، میدان عالم، بلوار شهدای گم نام، پردیس علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
 
03538209144 Email: rcfhs.ssu@gmail.com
Powered by DorsaPortal