دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
کارگاه های سال 98

1. کارگاه" آشنایی با ژل آگارز الکتروفورز" در تاریخ 98/2/10

2. کارگاه "DNA Extraction" در تاریخ 98/2/10

3. کارگاه" آشنایی با تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز" در تاریخ 98/2/10

4. کارگاه" آشنایی با اصول کشت سلول " در تاریخ 98/2/14

5. کارگاه" سبک زندگی از ژنوتیپ تا فنوتیپ در تاریخ 98/3/23

کارگاه "کار با حیوانات آزمایشگاهی و تشریح" در تاریخ 98/9/18
تاریخ به روز رسانی:
1399/12/02
تعداد بازدید:
148
یزد، صفائیه، میدان عالم، بلوار شهدای گم نام، پردیس علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
 
03538209144 Email: rcfhs.ssu@gmail.com
Powered by DorsaPortal