دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مسئول دفتر
معرفي: 
نام و نام خانوادگي: خانم الهه زارع

تحصيلات:كارشناسي علوم اجتماعي گرايش خدمات اجتماعي

سمت:مسئول دفتر رياست و مديريت
 
 شرح وظايف:

- ارتباطات: تنظيم فهرست متقاضيان ملاقات با سرپرست مربوط و تعيين ساعات ملاقات براي آن‌ها. تنظيم اوقات جلسات و كميسيون‌ها و مطّلع ساختن افراد و مقامات شركت كننده در جلسه. پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي آن‌ها

- پيگيري‌ها: پيگيري امور ارجاعي از سوي سرپرست و ارائه گزارش لازم به ايشان. تهيه گزارش‌هاي لازم و خلاصه نمودن گزارش‌هاي واصله و ارائه آنها به سرپرست. آماده كردن سوابق و پرونده هاي مربوط به كميسيون ها و جلسات و سمينارها براي اطّلاع و مطالعه قبلي سرپرست. ابلاغ دستورات سرپرست مربوط به اشخاص و مؤسسات و واحدهاي تابعه برحسب خط مشي و درصورت لزوم پيگيري آنها

- عمومي و جاري: انجام اقدامات لازم در زمينه بايگاني و نگهداري پرونده ها و ساير اسناد. دريافت نامه ها و گزارش ها و ساير مكاتبات رسيده به حوزه محل خدمت. تفكيك و توزيع نامه ها، گزارش ها و ساير مكاتبات. تهيه گزارش‌هاي موردنياز سرپرست. استفاده از نرم‌افزارهاي پردازش متن، دريافت و ارسال نامه‌هاي الكترونيكي، دورنگار و...
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/20
تعداد بازدید:
712
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal