دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اقتصاد درمان،دارو و تجهيزات پزشكي
معرفي كميته:
هدف:
هدف اصلي از برگاري اين كميته افايش هزينه اثربخشي و كارايي پروسيجرهاي تشخيصي و درماني و كاهش هينه هاي غيرضروري و به حداقل رساندن پروسيجرهاي تشخيصي و درماني غيرشايع، گران، و غيرضروري مي باشد.
رئيس كميته:
رئيس بيمارستان
دبير كميته:
مسئول داروخانه
اعضاي ثابت كميته:
رئيس بيمارستان – مدير بيمارستان – مسئول فني داروخانه - مدير خدمات پرستاري – مسئول بهبود كيفيت –مسئول امور مالي – سوپرواير آموزشي – مسئول و كارشناس تجهيزات پزشكي - كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار - مسئول هماهنگي كميته ها
اعضاي موقت كميته:
رؤسا و مسئولين بخش ها در صورت صلاحديد و نياز جلسه 
 
 
شرح وظايف كميته:
حيطه فعاليت كميته هاي بيمارستاني شامل گروه خدمات شايع و گروه خدمات نادر و گران قيمت مي باشد:
* گروه خدمات شايع به خدماتي گفته مي شود كه به طور شايع در بيمارستان ها ايجاد هزينه مي نمايند. به عنوان مثال كالاها و يا داروهاي مصرفي، درخواست هاي تصويربرداري و آزمايشات تشخيصي و نيز پروسيجرهاي شايع
* گروه خدمات نادر و گران قيمت به پروسيجرها و يا اعمال جراحي الكتيو و غير روتين گفته مي شود كه در آن ها وسيله مصرفي پزشكي گران قيمت (مجموع قيمت وسايل پزشكي مصرفي در يك عمل جراحي يا يك مداخله درماني معادل ده ميليون تومان و بالاتر) استفاده مي شود.
* در گروه مداخلات تشخيصي و درماني شايع، كميته هاي بيمارستاني موظف است تا اطلاعات مربوط به حجم مداخلات تجويز شده توسط پزشكان شاغل در بيمارستان را مورد بررسي قرار داده و با استفاده از روش هاي آماري و مديريتي، موارد خارج از بازه هاي معمول را شناسايي و علت آن را مورد پيگيري قرار دهند. همچنين لازم است براي تمام پزشكاني كه ميزان مداخلات تشخيصي و درماني آن ها از ميانگين بالاتر است، موارد را به
همراه مستندات به صورت مكتوب به پزشكان مربوطه ارائه و تذكرات و راهنمايي هاي لازم داده شود.
* تصميم گيري در خصوص خريد تجهيزات پزشكي مصرفي و غير مصرفي با رعايت اولويت هاي مركز
* نظارت بر نحوه ي تامين و تهيه تجهيزات پزشكي و ملزومات پزشكي غير مصرفي با كيفيت با توجه به رعايت ضوابط مربوطه
* تصميم گيري در خصوص نظارت بر نحوه ي نگهداري تجهيزات پزشكي
* تدوين ليست داروهاي ضروري كه بايد در داروخانه يا هريك از بخشها موجود باشند.
* تهيه فهرستي از داروهاي پرخطر يا داروهاي با احتمال خطر بالا و داروهاي داراي تشابه اسمي آوايي يا تشابه ظاهري
* رسيدگي به كمبود ها، كاستي ها و مشكلات درمان و دارو در بيمارستان و ارائه راه حل هاي مناسب
توالي برگزاري كميته:
حداقل هر سه ماه يكبار تشكيل جلسه و مستندات نگهداري گردد 
**براي دريافت فايل برنامه زمانبندي تشكيل جلسات كميته اينجا كليك كنيد
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/20
تعداد بازدید:
1210
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal