دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مدیریت پرستاری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
معرفی:سید مهدی سیدرضایی
 
سمت مدیر دفتر پرستاری 
 
شرح وظایف :
 - برنامه ریزی جهت تشکل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی، پژوهشی)
- ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی و درمانی
- ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری
- برنامه ریزی جهت پیشگیری از عفونت‌های بیمارستان
- تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی موردنیاز بخش‌های پرستاری براساس استانداردهای علمی
- ارائه راهکارهای اساسی در برنامه‎ریزی جهت تأمین رفاه کارکنان و رسیدگی و پیگیری مشکلات کارکنان
- تأمین نیازهای آموزشی کارکنان و آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات و خط مشی ها
- ارائة راهکارهای مناسب به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع
- نظارت و کنترل کیفیت مراقبت های پرستاری با استفاده از ابزارهای مناسب (چک لیست ها)
- نظارت بر حُسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان پرستاری
- تصمیم‎گیری در مورد مرخصی، مأموریت و … کارکنان گروه پرستاری
تاریخ به روز رسانی:
1400/03/05
تعداد بازدید:
803
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal