بیمارستان شهید دکتر محمد علی رهنمون
شرح وظايف

1. برخورد مناسب با بيمار و راهنمايي مراجعين جهت ارجاع به واحدها و بخشهاي مختلف

2. بررسي مدارك بيماران در زمان پذيرش

3. پذيرش بيماران (بستري ، سرپايي ، اورژانس و تحت نظر (

4. تشكيل پرونده به همراه ثبت دقيق آدرس و مشخصات بيمار از روي مدارك معتبر طبق مقررات

5. تنظيم كارت اندكس الفبايي برحسب نام و نام خانوادگي بيماران به منظور شناسايي آنها بصورت الكترونيكي

6. ثبت مشخصات بيماران در دفتر پذيرش هنگام پذيرش

7. ثبت مشخصات هويتي و آدرس آورنده يا همراه بيمار

8. ثبت مشخصات و سمت اعزام كننده بيمار

9. اخذ رضايت نامه هاي لازم در پشت برگ پذيرش (و رضايتنامه TL) طبق قوانين و مقررات

10. ثبت اطلاعات بيمار و شماره دهي پرونده از طريق كامپيوتر و ثبت اطلاعات در كامپيوتر

11. ارسال پرونده بيمار به بخش پس از اطمينان از آمادگي پرسنل بخش براي پذيرش بيمار

12. ايجاد ارتباط منطقي با بخش جهت مبادله اطلاعات بيماران

13. اطلاع به مسئولين بيمارستان و نيروي انتظامي در مواردي كه طبق قانون مشخص شده است

14. تعيين نوبت مجدد پذيرش طبق دستور پزشك

15. ثبت گواهي فوت بيماران و اطلاعات مربوط به متوفيان در دفتر مربوطه

16. انجام امور رايانه اي مربوط به انتقال بيماران از يك بخش به بخش ديگر

17. دريافت پرونده بيماران ترخيص شده و كنترل كمي و ارسال آنها به حسابداري

18. راهنمايي و همكاري با كار آموزان رشته مدارك پزشكي در حيطه كاري خود

19. همكاري و ارتباط نزديك با پرسنل واحدهاي بخش مدارك پزشكي و ساير بخشهاي بيمارستان

20. دارا بودن حسن خلق و روابط عمومي بالا براي برقراري ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل

21. پيگيري و انجام اموري كه از طرف مقام مافوق ابلاغ مي شود.

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/12
تعداد بازدید:
424
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal