بیمارستان شهید دکتر محمد علی رهنمون
شرح وظايف

1. ثبت رسيد و حواله انبار هاي تجهيزات پزشكي- ملزومات اداري سرمايه اي و تأسيساتي

2. ثبت مشخصات و توضيحات سريال و الصاق برچسب پلاك اموالي

3. تهيه فرم اموال براي بخشها و واحدهاي مربوطه

4. تهيه و ثبت اموال فرستاده- انتقالي- فروخته شده- اسقاط شده در برنامه تعهدي

5. اعلام وصول كليه اموال رسيده و فرستاده از ادره اموال دانشگاه

6. جمع آوري اموال تجهيزات- تاسيسات- ملزومات سرمايه اي مستعمل اسقاطي و تهيه ليست آنها و ارائه به اداره اموال دانشگاه

7. اموال خريداري شده توسط تداركات و ارسال به انبارهاي بيمارستان (انبار تجهيزات پزشكي، انبار ملزومات، انبار تاسيسات) و ثبت رسيد انبارها و اعلام قيمت توسط تداركات و ارجاع به حسابداري و رابط تعهدي به امين اموال سپس بايد ثبت پلاك و مشخصات گردد

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/12
تعداد بازدید:
308
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal