بیمارستان شهید دکتر محمد علی رهنمون
شرح وظايف

1. نيازسنجي و سفارش اقلام مورد نياز و تحويل به موقع آن به بخش هاي درماني و غيردرماني

2. سفارش به موقع اقلام درخواست شده كه فاقد موجودي در انبار ميباشد

3. كنترل ورودي و خروجي كالا از انبار

تلاش براي جلوگيري از هدر رفتن منابع مالي بيمارستان در موارد عدم نياز
اصول انجام كار:
كليه اقلام غيردارويي مورد نياز بخشها با تكميل فرم درخواست از انبار و درج امضاي مورد نياز شامل: درخواست كننده، مسئول قسمت، امور اداري، رياست بيمارستان (امضاي رياست در فقط در مورد اقلام غير مصرفي الزامي ميباشد.
اقلام موجود، طي صدور حواله انبار، از انبار خارج گرديده و به امضاي مسئول بخش رسيده و در نهايت در دفتر انبار بايگاني ميگردد.
در مورد اقلامي كه در انبار موجود نميباشد، انباردار پس از تكميل فرم درخواست خريد در دو نسخه و گرفتن امضاهاي مربوطه، درخواست را تحويل واحد تداركات داده و برگه دوم درخواست توسط مسئول تداركات امضا و در انبار بايگاني ميگردد.

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/12
تعداد بازدید:
343
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal