بیمارستان شهید دکتر محمد علی رهنمون
شرح وظايف

1. كسب خط مشي ودستورالعمل هاي لازم از سرپرست مربوطه

2. بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكلات مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت مراقبت

3. برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي.

4. تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفتهاي مختلف.

5. تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت(تقسيم كار)

6. برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش كامل از وضعيت هر بيمار، در هر شيفت بر بالين بيمار

7. برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان جديد الورود به مقررات اداري استانداردهاي مراقبتي و شناخت كامل نسبت به واحد از نظر محيط فيزيكي، وسايل و تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز

8. برنامه ريزي جهت آموزش به خانواده

9. پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات، تجهيزات داروها و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تأمين آن.

10. برنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده دربخش در هر شيفت.

11. برنامه ريزي جهت حفظ و نگهداري و تحويل تجهيزات واحد مربوط در هر شيفت كاري.

12. تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكلات واحد مربوطه.

13. برقراري امنيت شغلي در جهت ايجاد فضاي مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده.

14. توجه به نيازهاي كاركنان به ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي.

15. برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها.

16. ايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها.

17. شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان،مددجويان، بيماران و پيشنهاد جهت بهبود وضعيت.

18. نظارت در امر سرويس كليه دستگاهها و وسايل و طرز صحيح به كار بردن وسايل كه خارج يا داخل مي شود

19. همراهي با پزشك به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش لازم

20. ثبت و گزارش كليه امور واحد مربوطه به مسؤلين ذيربط)شامل درخواست ها، وقايع غير مترقبه،حوادث،كمبودها، نقايص،نيازها...)

21. مشاركت و همكاري در برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت بازآموزي و... كاركنان و تهيه برد آموزشي در بخش

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/07
تعداد بازدید:
356
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal