بیمارستان شهید دکتر محمد علی رهنمون
شرح وظايف

1. كسب دستور و برنامه كار از مدير خدمات پرستاري

2. مشاركت و همكاري در جمع آوري اطلاعات پيرامون مركز بهداشتي درماني توانبخشي

3. همكاري با مدير پرستاري در تنظيم و تدوين اهداف و خط مشي هاي واحد هاي ذيربط با همكاري ساير مسئولين

4. ارائه پيشنهادات لازم در جهت ايجاد تغييرات مناسب در سيستم خدمات پرستاري

5. مشاركت و همكاري در برنامه ريزي هاي آموزشي كاركنان ،دانشجويان ،مدد جويان ،بيماران

6. برنامه ريزي و هماهنگي در پذيرش و برنامه ريزي ترخيص مددجويان / بيماران

7. تهيه و تنظيم گزارشات كمي و كيفي از وضعيت موجود سرويس دهندگان ، سرويس گيرندگان ، عملكرد

8. واحد هاي ذيربط

9. ايجاد هما هنگي بين واحد هاي مختلف مركز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهاي ذيربط

10. تشخيص نياز ها و مشكلات موجود در واحد هاي مرتبط پرستاري (مربوط به كاركنان ، مددجويان /بيماران، محيط و اقدام جهت حل آنها

11. مشاركت در توزيع كاركنان پرستاري بر اساس توانايي ها و نيازها در واحد ها و شيفتهاي مختلف

12. ايجاد شرايط كاري مناسب و حسن تفاهم مابين افراد

13. شركت در برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقاي سطح آگاهي و مهارت خود در جهت ارائه روشهاي مؤثرتر

14. شركت در كميته هاي مختلف بيمارستاني و پرستاري (آموزشي، پژوهشي ، فرهنگي ، نظارت و ارزشيابي

15. ،رفاهي ، توان بخشي و ...)

16. تامين و ايجاد شرايط مناسب و اقدام در زمان بروز فوريت ها (تامين نيروي انساني ،تجهيزات و امكانات)

17. هماهنگي در ارجاع مددجو به خانواده ، مركز بهداشتي ،درماني ،توانبخشي و..

18. نظارت و كنترل مستمربررفتار شغلي كاركنان پرستاري (رعايت مقررات اداري/ رعايت ضوابط كاري،اخلاقي)

19. نظارت و كنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاري مبتني بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب چك ليست و

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/07
تعداد بازدید:
426
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal