بیمارستان شهید دکتر محمد علی رهنمون
شرح وظايف

1. برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقا كيفي و بهبود مستمر فعاليتهاي ارائه خدمات مدد جويان

2. گردآوري اطلا عات از:

o مركز شامل: نمودار سازماني مصوب، هدف ،نوع فعاليت ،گزارشات ماهيانه و ساليانه، گزارش حسابرسي پرستاري، پرونده هاي كاركنان ، مصاحبه با كاركنان … ..

o مدد جويان: برحسب نوع بستري ، نيازمراقبتي، خدمات ارائه شده

o منابع شامل:نيروي انساني (پرستاران ،بهياران ،كمك بهياران، تكنسينها و كاردان هاي اطاق عمل و هوشبري و ساير كادر وابسته)/ ساختار فيزيكي/ امكانات و تجهيزات

3. شركت فعال در نهادهاي سياست گذاري و ديگر كميته هاي درون سازماني

4. تعيين اهداف(كوتاه مدت ، ميان مدت، دراز مدت) مبتني بر نيازها جهت تاًمين ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي مددجو/بيمار با توجه به خط مشي هاي مركز متبوع و پيشنهاد به مقامات ذيربط

5. تعيين خط مشي و اتخاذ روشهاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر

6. برنامه ريزي جهت تشكيل و شركت در كميته هاي خاص با شرح وظايف مدون (آموزشي، پژوهشي، كنترل و نظارت، كنترل عفونت)

7. ارائه راهكار بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسب حهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر

8. تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري

9. ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي ، درماني و توانبخشي مركز

10. جلب مشاركت تيم بهداشتي مركز براي دستيابي به اهداف

11. ايجاد هماهنگي در برنامه هاي آموزشي باليني دانشجويان گروه هاي پرستاري

12. مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مركزي

13. تعيين و پيشنهاد بودجه مورد نياز و اولويت بندي آنها جهت اجراي برنامه هاي پرستاري

14. مشاركت در طرحهاي پژوهشي

15. برنامه ريزي و پيشنهاد جهت پيشگيري از عفونت (كنترل عفونت)

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/07
تعداد بازدید:
489
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal