بیمارستان شهید دکتر محمد علی رهنمون
ارتباط با ما

ردیف

نام

سمت

شماره مستقیم

شماره داخلی واحد

1

دکتر محمدحسین دهقانی

رئیس بیمارستان

33123002

33123000

2

دکترعباسعلی دهقانی تفتی

مدیر بیمارستان

33123001

33123000

3

دکتر مجید حاجی مقصودی

معاون آموزشی و پژوهشی

33122659

33122626

4

دکتر فرزانه سادات دهقان

معاون درمان

33123009

33123008

5

رضا قادریان

مدیردفترپرستاری

33123044

33123000

6

ابوالفضل ملاصادقی

مدیر پاراکلینک ها و طب کار

33123012

33123015

7

دکتر نجمه باقیان

مسئول بهبود کیفیت

33123009

33123008

8

فرزاد فخرآبادی

مسئولمرکزتلفن

33122002

33122003

9

-

سوپروایزرین

33122222

33122002

10

سید منصور سالار

مسئولآزمایشگاه

33122083

33122080

11

محمد علی دهقانی

مسئول فیزیوتراپی

33122008

33122009

12

حبیب حیدر الذاکرینی

مسئول درمانگاه

33123050

33123051

13

فضل الله ابوئی

مسئول حسابداری

33123040

33122002

14

محمد دشت آبادی

مسئول کارگزینی(اموراداری)

33123023

33123021

15

عصمت کاظمی

مددکاری

33123025

33122002

16

مجید کریمی

مسئول واحد IT

33123041

33122002

17

فرشته تقوی

مسئول واحد ترخیص

33122070

33122065

18

فرشتهتقوی

مسئول واحد درآمد

33122070

33122065

19

محمد فاتحی

مسئول تاسیسات

33122815

33122820

20

علیرضا حبیبی

مسئول داروخانه

33122050

33122051

21

داود شایقی

مسئول روابط عمومی

33122345

33122002

22

احمد بایگان

مسئول کارپردازی

33123030

33122002

23

حجت دهقان

مسئول حراست

33122400

33122002

24

اعظم عشقی

مسئول بایگانی

33122870

33122872

25

حسن برزگری

مسئول خدمات

33122829

33122826

26

مصطفی صدوقیان

مدیر پشتیبانی

33123010

33122002

27

عباس پورکشاورز

مسئول رادیولوژی

33122806

33122801

28

سیدمنصور سالار

مسئول پاتولوژی

33122082

33122002

29

اصغر رادفر

مسئول نگهبانی

33122025

33122026

30

مسلم محسن بیکی

مسئول انبار مصرفی

33123212

33122002

31

سید وحید شعبانی

مسئول انبار اموال

33123048

33123031

32

محسن قانعی

مسئول تجهیزات پزشکی

33122100

33122002

33

محمد حسین کهدوئی

مسئول واحد رفاهی و ورزشی

33123038

33122002

34

اعظم عشقی

پذیرش بستری

33122068

33122002

35

بسیج جامعه پزشکی

33122656

33122002

36

ربابه منتظری

مسئول دبیرخانه

33123004

33123000

37

سیدمنصور سالار

مسئول پاتولوژی

33122082

33122002

38

ثریا عشقی

مسئول بهداشت حرفه ای

33123072

33122002

39

محمود خطیبی

مسئول بهداشت محیط

33123074

33122002

40

محمود حکایتی

سرپرستار بخش ارولوژی

33122533

33122531

41

احمد حاجی اسدی

سرپرستار بخش ارتوپدی

33122333

33122331

42

سید ضیا حسینی

سرپرستار بخش جراحی اعصاب 1

33123316

33122430

43

سمانه فخارحسینی

سرپرستار بخش جراحی اعصاب 2

33122483

33122480

44

حمیده برزگری

سرپرستار بخش جراحی عمومی

33122380

33122381

45

طاهره ایزدنیا

سرپرستار بخش اتاق عمل

33122200

33122242

46

علیرضا آسایش

سرپرستار بخش جراحیفکوصورت

33122283

33122280

47

اعظم معصومی نسب

سرپرستار بخش داخلی قلب

33122182

33122180

48

مژگان شریفی

سرپرستار بخش طب سنتی

33123222

33123223

49

رویا نیری پور

سرپرستار بخش CCU

33122192

33122191

50

خلیل رسولی

سرپرستار بخش ICU1

33122143

33122140

51

مهدی برزگر

سرپرستار بخش ICU2

33122147

33122146

52

مریم بیک مرادی

سرپرستار بخش ICU3

33122290

33122291

53

دکترسمانه میرزائی

سرپرستار بخش ICU امام رضا

33122553

33122551

54

فرزاد قانعی

سرپرستار بخش داخلی

33122133

33122131

55

علیرضا عطائی

مسئول سی تی اسکن

33123250

03536272120

56

حمید رضا شاهی

سرپرستار بخش اورژانس

33122015

33122010

57

علیرضا عطائی

واحد ام آرآی سبحان

36272122

33123209

58

علیرضا عطائی

پذیرش سی تی اسکن

33123250

33122002

59

-

پذیرش رادیولوژی

33122801

33122002

60

-

پذیرش بستری

33122068

33122002

61

فاطمه عربی

بخش اکو قلب

33122292

33122002

62

-

واحد ترخیص

33122061

33122002

63

-

واحد رادیولوژی اورژانس

33122040

33122002

64

عباس حافظیه

واحد آموزش بیمارستان

33122440

33122002

65

مهدی کریمی

روانشناس بالینی

33122242

33122002

66

طاهره جمع

مسئول واحد تغذیه

33122341

33122002

67

حسین قاسم شریفی

کاردرمانی

33122007

33122002

68

راضیه زارع مهرجردی

گفتار درمان

33122007

33122002

69

ابوالفضل ملاصادقی

مسئول شنوائی شناسی

33123012

33123015

70

تماس با بیمارستان

33122002

33122003

33122001

71

علی اکبرجراحی

دفترنظام پرستاری

36265151

33123233

72

فاطمه مختاری نیا

مسئول کتابخانه

33122540

33122002

73

ابوالفضل مهدیان

کتابدار

33123075

33122002

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/21
تعداد بازدید:
148
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal