دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شماره تلفن های داخلی دانشکده

نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

خانم دکتر سلمانی

ریاست

109

خانم دادگری

معاون آموزشی

121

خانم فضل جو

مدیرگروه

120

خانم خاوری

معاون پژوهشی

117

خانم فاطمه دهقانی

هیئت علمی/مسئول EDO

119

خانم نفیسه دهقانی

کارشناس پژوهشی

123

آقای جهاندوست

امورمالی

110

خانم رجبی پور

مسئول آموزش

132

خانم دهقانی

کارشناس آموزش/مسئول تربیت بدنی

111

خانم اسدزاده

مسئول کتابخانه، مسئول سایت

125

خانم دهستانی

مسئول پراتیک، مسئول روابط عمومی

118

خانم ها:

افخمی/ ناظمیان

کارشناس فرهنگی/دانشجویی

101

خانم امامی

کارشناس آموزش

118

آقای کریمی

کارپرداز

124

آقای کارگر

کارشناس IT

122

آقای فلاح

تاسیسات

124

-

نگهبانی

100

شماره تلفن های داخلی دانشکده پرستاری میبد

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/11/13
تعداد بازدید:
91
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal