دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اسکای روم

نام اتاق

آدرس دسترسی

نام اپراتور

آموزش دانشکده

https://www.skyroom.online/ch/nursing/education

خانم دکتر سلمانی، خانم رجبی پور

جلسات پژوهشی

https://www.skyroom.online/ch/nursing/research

خانم دکتر سلمانی، خانم فضل جو،خانم نفیسه دهقانی

جلسات فرهنگی

https://www.skyroom.online/ch/nursing/farhangi

خانم فضل جو ، خانم افخمی

کارشناسی پرستاری ورودی97

https://www.skyroom.online/ch/nursing/student97

اساتید

کارشناسی پرستاری ورودی98

https://www.skyroom.online/ch/nursing/student98

اساتید

کارشناسی پرستاری ورودی99

https://www.skyroom.online/ch/nursing/student99

اساتید

کارشناسی پرستاری ورودی99 گروه a

https://www.skyroom.online/ch/nursing/student99a

خانم دکتر سلمانی

کارشناسی پرستاری ورودی99 گروه b

https://www.skyroom.online/ch/nursing/student99b

خانم دادگری

کارشناسی پرستاری ورودی99 گروه c

https://www.skyroom.online/ch/nursing/student99c

خانم فضل جو،خانم خاوری

کارشناسی پرستاری ورودی 1400

https://www.skyroom.online/ch/nursing/student1400

اساتید

تاریخ به روز رسانی:
1400/08/24
تعداد بازدید:
425
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal