دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
پزشکی اجتماعی و بهداشت2 (اصول اپیدمیولوژی)

برنامه زمانبندی درس پزشکی اجتماعی و بهداشت 2 (اصول اپیدمیولوژی)

ساعت 10-8

جلسه

تاریخ

موضوع

استاد

1

1398/11/15

مقدمه, تعریف و کاربرد اپیدمیولوژی

دکتر وکیلی

2

1398/11/29

ابزارهای اندازه گیری در اپیدمیولوژی

دکتر وکیلی

3

1398/12/06

ارتباط و علیت، منابع خطا در پژوهش

دکتر وکیلی

4

1398/12/13

سیر طبیعی بیماری ها وسطوح پیشگیری

دکتر هزار

5

1398/12/20

عوامل مؤثر بر بیماری، مدلهای اکولوژیک

دکتر هزار

6

1398/12/27

اپیدمیولوژی توصیفی (1)

دکتر مدرسی

7

1399/01/05

اپیدمیولوژی توصیفی (2)

دکتر مدرسی

8

1399/01/19

اپیدمیولوژی تحلیلی (1)

دکتر مدرسی

9

1399/01/26

اپیدمیولوژی تحلیلی (2)

دکتر مدرسی

10

1399/02/02

غربالگری

دکتر وکیلی

11

1399/02/09

آزمونهای تشخیص؛ ویژگی و اعتبار

دکتر وکیلی

12

1399/02/16

اپیدمیولوژی بیماری های قابل پیشگیری با واکسن (1)

دکتر هزار

13

1399/02/23

اپیدمیولوژی بیماری های قابل پیشگیری با واکسن (2)

دکتر هزار

14

1399/02/30

مدیریت اپیدمی

دکتر هزار

15

1399/03/06

کنترل بیماری های اسهالی و عفونتهای حاد تنفسی

دکتر وکیلی

16

1399/03/13

کنترل بیماریهای قلبی و عروقی

دکتر وکیلی

تاریخ به روز رسانی:
1400/01/15
تعداد بازدید:
90
يزد، احمدآباد، كيلومتر 5 جاده قديم بافق، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد واحد پرديس بين الملل
38367671 - 035
Powered by DorsaPortal